ĐẢNG ỦY PHƯỜNG TÂN AN TỔ CHỨC HỌC TẬP CHỈ THỊ 05 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ
ĐẢNG ỦY PHƯỜNG TÂN AN TỔ CHỨC HỌC TẬP CHỈ THỊ 05 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ (03/06/2019)
Đảng Uỷ phường Tân An vừa tổ chức cho hơn 400 đảng viên của Đảng bộ và 100 đoàn viên thanh niên thuộc Đoàn phường . Học tập Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” .

  Đồng chí Đinh Phú Đông, Phó Ban Tuyên Giáo Thành Ủy đã giới thiệu những nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2019 là một yêu cầu tất yếu khách quan và là nhiệm vụ quan trọng của cán bộ đảng viên. Do vậy, các đồng chí cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên cần tập trung học tập và làm theo các nội dung cốt lõi của chuyên đề, để mỗi cán bộ, đảng viên và đoàn viên tự xây dựng cho mình ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng phong cách làm việc khoa học, năng động, sáng tạo, phong cách lãnh đạo, phong cách quần chúng.  Sau khi học tập quán triệt, Đảng Ủy phường Tân An đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn  liên hệ thực tế từng nội dung với hình thức và nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị , nhất là những vấn đề liên quan đến 3 nội dung chuyên đề : Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân; phát huy dân chủ; chăm lo đời sống nhân dân vào sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề tại các Chi bộ với các nội dung và hình thức phù hợp, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên.

                                                        

        Ảnh: Diễn đàn nhân dân đóng góp ý kiến xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức

 

Võ Còn

Lượt xem:  356 Bản in Quay lại

Tin đã đưa

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Hoạt động cơ sở

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường