PHƯỜNG TÂN AN TỔ CHỨC GÓP Ý DỰ THẢO QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THÔN, TỔ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM
PHƯỜNG TÂN AN TỔ CHỨC GÓP Ý DỰ THẢO QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THÔN, TỔ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM (09/05/2019)
Sáng 05/6/2019 UBND phường Tân An tổ chức Hội nghị góp ý Dự thảo Quy chế về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Thành phần tham dự Hội nghị gồm lãnh đạo Đảng ủy, TTHĐND, TT UBMT, tập thể UBND phường, cán bộ khối phố và các ngành của UBND phường.

Các ý kiến cơ bản thống nhất với bố cục và nội dung của Dự thảo Quy chế. Bên cạnh đó có một số ý kiến như : Nhiệm kỳ của trưởng thôn, trưởng khối phố là 05 năm để ổn định công tác cán bộ và thời gian tiếp cận, xử lý công việc được tốt hơn; đề nghị quy định rõ đối với thôn, tổ dân phố loại 1 thì có 01 Phó trưởng thôn, 01 Phó trưởng tổ dân phố ( tức là bỏ cụm từ  “trường hợp cần thiết ” tại khoản 1 Điều 7)...

Nhiều ý kiến cho rằng cần quy định rõ chế độ chính sách đối với cán bộ thôn, tổ dân phố theo hướng tăng thêm để động viên tinh thần và từng bước tương xứng với trách nhiệm, trong đó cần có chế độ  phụ cấp thay vì bồi dưỡng như Dự thảo đã nêu.

Ngoài ra, các thành viên tham gia cũng quan tâm đến vấn đề liên quan đến phân loại thôn, khối phố; về việc tổ chức hội nghị cử tri, về thi đua khen thưởng . Tất cả các ý kiến tham gia của Hội nghị đã được UBND phường ghi nhận, tổng hợp gửi về Phòng nội vụ thành phố Hội An

                                                      

Nguyễn Tấn Bình

Lượt xem:  296 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 8 1 2 3 4 5 6 7 8
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Hoạt động cơ sở

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường