PHƯỜNG TÂN AN TỔ CHỨC LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH TỔ CHỨC SẮP XẾP LẠI KHỐI PHỐ.
PHƯỜNG TÂN AN TỔ CHỨC LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH TỔ CHỨC SẮP XẾP LẠI KHỐI PHỐ. (02/04/2019)
Thực hiện kế hoạch của UBND Thành phố Hội An về việc triển khai sắp xếp lại thôn, khối phố, Vào 2 đêm 28/3 và 31/3/2019, phường Tân An tiến hành tổ chức công bố các nghị quyết của HĐND và quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam về thành lập, đổi tên thôn, khối phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Như vậy, sau khi tổ chức sắp xếp lại, phường Tân An chỉ còn 04 khối phố đó là: Tân Lập, An Phong, Hòa Thanh (sáp nhập từ 2 khối phố Tân Hòa và Tân Thanh), Xuân Mỹ(sáp nhập từ 2 khối phố Xuân Mỹ và Xuân Quang).Việc tổ chức sắp xếp lại thôn, khối phố lần này với mục đích tinh gọn bộ máy, tinh giảm số lượng người hưởng phụ cấp từ ngân sách nhà nước, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

                                                 

          Về việc sắp xếp lại nhân sự hoạt động ở thôn, khối phố lần này cũng có sự thay đổi đáng kế. Các chức danh ở mỗi khối phố chỉ còn 03 người,cụ thể là Bí thư chi bộ (kiêmTrưởng khối phố hoặc kiêm Trưởng Ban Công tác mặt trận) - Trưởng khối phố -  Khối đội trưởng kiêm Tổ trưởng Bảo vệ dân phố.

Việc tổ chức, sáp nhập khối phố đã được UBND phường xây dựng đề án, tổ chức lấy ý kiến của nhân dân, trình HĐND phường thông qua và hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định. Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã tiến hành làm việc với các cấp ủy khối phố để  lắng nghe tâm tư nguyện vọng và ý kiến đề xuất nhân sự của từng khối phố. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã thảo luận, chuẩn bị chu đáo nội dung trình Đảng ủy phường quyết định nhân sự các chức danh, cũng như bố trí kiêm nhiệm theo quy định của cấp trên khi sắp xếp, tổ chức lại khối phố. Đồng thời, căn cứ các quy định của Tỉnh, của Thành phố để giải quyết chế độ cho các cán bộ khối phố thôi giữ các chức danh:Bí thư chi bộ, Trưởng, phó khối phố, Trưởng ban công tác Mặt trận do việc tổ chức, sắp xếp lại khối phố.

                                                   

 

Đinh Xuân Sơn

Lượt xem:  383 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 7 1 2 3 4 5 6 7
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Hoạt động cơ sở

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường