HĐND PHƯỜNG TÂN AN - KHOÁ IV – NHIỆM Kỳ 2016- 2021 TỔ CHỨC KỲ HỌP LẦN THỨ 8
HĐND PHƯỜNG TÂN AN - KHOÁ IV – NHIỆM Kỳ 2016- 2021 TỔ CHỨC KỲ HỌP LẦN THỨ 8 (07/01/2019)
Ngày 04 tháng 01 năm 2019, tại hội trường cơ quan UBND phường, HĐND phường Tân An - khoá IV - Nhiệm kỳ 2016- 2021 tổ chức kỳ họp lần thứ 8 để đánh giá tình hình kinh tế xã hội - an ninh quốc phòng năm 2018, quyết định phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Tình thu chi ngân sách năm 2018, nhiệm vụ năm 2019; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2018, nhiệm vụ năm 2019; và quyết định một số nội dung công việc khác thuộc thẩm quyền của HĐND phường.

                                                      

Tại kỳ họp lần này, HĐND phường đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt do HĐND phường bầu trong Nhiệm  kỳ 2016- 2021.

Đinh Xuân Sơn

Lượt xem:  390 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 7 1 2 3 4 5 6 7
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Hoạt động cơ sở

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường