Kết quả thực hiện chính sách người có công ở phường Tân An năm 2018
Kết quả thực hiện chính sách người có công ở phường Tân An năm 2018 (06/11/2018)
Năm 2018, ngoài việc tiếp nhận nguồn quà từ Trung ương, tỉnh, thành phố, UBND phường đã vận động nguồn tài chính từ xã hội để chi, hỗ trợ các đối tượng người có công, đối tượng bảo trợ xã hội và hộ nghèo.

Trong đó, chi cho đối tượng người có công số tiền là 228,3 triệu đồng (774 suất ), đối tượng xã hội 147,5 triệu đồng (582 suất) từ nguồn cấp trên và tặng quà cho 49 đối tượng người có công, với số tiền là 10,1 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa.

 Bên cạnh đó, UBND phường tiến hành rà soát tình hình đời sống của nhân dân, để phát hiện các trường hợp khó khăn đột xuất để kịp thời trợ giúp. Đề nghị và phối hợp triển khai điều dưỡng tập trung cho 56 trường hợp là người có công với tổng số tiền điều dưỡng là 71,04 triệu đồng, hướng dẫn và lập 12 hồ sơ người có công đề nghị hưởng và thôi hưởng chính sách. Theo chỉ đạo của cấp trên, phường tiến hành rà soát và thực hiện dừng chi chế độ 6 trường hợp, đề nghị bổ sung giấy tờ 31 trường hợp.

Năm 2018 việc triển khai vận động Quỹ đền ơn đáp nghĩa đạt và vượt kế hoạch đề ra, với tổng số tiền là 27.998.533 đồng.

  Kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2018), UBND phường đã tổ chức cấp phát chế độ quà tại khối phố, trong đó quà Trung ương là 248 xuất với 52 triệu đồng, quà của UBND tỉnh là 281 xuất với 84,3 triệu đồng; đi thăm gia đình đối tượng chính sách khó khăn, ốm đau nặng, thắp hương mẹ VNAH, tổ chức gặp mặt, tặng quà cho  cán bộ đang công tác tại UBND phường là con đẻ của thương binh, liệt sĩ với số tiền là trên 10 triệu đồng (10 đồng chí ). Ngoài ra, tiếp nhận 20 phần quà (28,5 triệu đồng) từ thành phố, doanh nghiệp hỗ trợ các đối tượng chính sách đang gặp khó khăn và đau ốm.

   - Thực hiện chủ trương hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho hộ chính sách, UBND phường hướng dẫn, lập hồ sơ nhận nguồn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho 21 trường hợp với tổng số tiền 670 triệu đồng...

                               

 

 

Nguyễn Tấn Bình

Lượt xem:  384 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 7 1 2 3 4 5 6 7
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Hoạt động cơ sở

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường