TIN VỀ THUẾ Tiền thuế phải nộp đối với hoạt động xây dựng nhà ở tư nhân
TIN VỀ THUẾ Tiền thuế phải nộp đối với hoạt động xây dựng nhà ở tư nhân (06/11/2018)
Trong thời gian vừa qua, hoạt động xây dựng nhà ở tư nhân trên địa bàn phường Tân An phát sinh khá nhiều.Tuy nhiên, việc chấp hành nộp thuế trên lĩnh vực này phần lớn của bộ phận dân cư ít được quan tâm

Để thông tin và hỗ trợ cho nhân dân trên địa bàn phường Tân An hiểu rõ thêm quy định này, giúp người dân chấp hành nghiêm túc nghĩa vụ thuế xây dựng nhà ở tư nhân, bộ phận quản lý thuế phường Tân An trích dẫn quy định của Luật thuế hướng dẫn người dân nộp thuế khi phát sinh xây dựng nhà ở  tư nhân như sau:

Về đối tượng phải nộp thuế:

*Căn cứ  Công văn số 3700 TCT/DNK ngày 11-11-2004 của Tổng cục Thuế về việc thu thuế đối với hoạt động xây dựng nhà ở tư nhân:

Người nộp thuế khi có hoạt động xây dựng là chủ thầu xây dựng (người đứng ra ký hợp đồng xây dựng hoặc nhận thi công công trình của cá nhân có công trình xây dựng), phát sinh doanh thu trên 100 triệu đồng/năm là người nộp thuế theo quy định.

Trường hợp chủ hộ gia đình tự mua vật tư xây dựng và tự thuê công nhân xây dựng lẻ (không hợp đồng) hoặc có thuê thầu xây dựng nhưng không cung cấp được hợp đồng và các căn cứ chứng minh đã thuê thầu xây dựng thì chủ hộ gia đình là người phải nộp thuế thay, chủ hộ gia đình khấu trừ tiền thuế khi thanh toán tiền công cho chủ thầu xây dựng.

Trường hợp chủ hộ gia đình và chủ thầu xây dựng thống nhất việc nộp thuế do chủ nhà thực hiện thì chủ nhà có trách nhiệm kê khai nộp thuế.

Các loại thuế phải nộp:

Thuế Giá trị gia tăng, thuế Thu nhập cá nhân:

*Căn cứ Khoản 2 Điều 2 Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2015 Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế 71/2014/QH13 và Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành":

-Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế GTGT x Tỷ lệ thuế GTGT(5%)

-Số thuế TNCN phải nộp = Doanh thu tính thuế TNCN x Tỷ lệ thuế TNCN(2%).

 Lệ phí môn bài:

          *Căn cứ Thông tư 302/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 139/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài(đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình ):

-Doanh thu trên 500 triệu đồng/năm: lệ phí môn bài phải nộp: 1.000.000đồng;

-Doanh thu 300 triệu đến 500 triệu đồng/năm: lệ phí môn bài phải nộp: 500.000đồng;

-Doanh thu 100 triệu đến 300 triệu đồng/năm: lệ phí môn bài phải nộp: 300.000đồng;

Nay thông tin để nhân dân trên địa bàn phường Tân An đươc rõ và chấp hành nghiêm túc pháp luật thuế theo quy định.

Nếu có vướng mắc, các cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có phát sinh xây dựng nhà ở tư nhân có thể liên hệ với cơ quan thuế theo số điện thoại: 0235.3861 824 (Bộ phận quản lý thuế Phường Tân An), địa chỉ: số 544 Hai Bà Trưng, phường Tân An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam để được hướng dẫn thêm./.

 

 

Đội Thuế Phường Tân An

Lượt xem:  367 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 6 1 2 3 4 5 6
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Hoạt động cơ sở

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường