Tân An Kiện toàn củng cố Tổ hòa giải
Tân An Kiện toàn củng cố Tổ hòa giải (02/11/2018)
Hòa giải cơ sở là một truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, mang đậm tính nhân văn, hoạt động vì mọi người trên cơ sở đạo đức xã hội và nền tảng pháp luật, góp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Ở phường Tân An, mỗi khối phố có 1 tổ hòa giải, 6 khối phố có 6 Tổ hòa giải  ở cơ sở,  số hòa giải viên là 31 người. Các Tổ hòa giải ở cơ sở đã tiến hành hòa giải, giải quyết thành công nhiều vụ việc tranh chấp, mâu thuẩn, xích mích trong nhân dân nhất là lĩnh vực hôn nhân - gia đình, tranh chấp đất đai, mâu thuẩn liên quan đến vệ sinh môi trường...Kết quả đó đã hạn chế rất nhiều các trường hợp phải yêu cầu UBND phường hoặc Tòa án  giải quyết. Đặc biệt là giữ được tinh thần đoàn kết, nhân ái trong cộng đồng.

Tuy nhiên, hiện nay một số anh chị hòa giải viên vì lý do sức khỏe, hoặc chuyển công tác khác, một số vì công việc mưu sinh không thể tiếp tục tham gia làm hòa giải viên.

Để ổn định tổ chức, kịp thời hòa giải các vụ việc, tranh chấp tại địa bàn, UBND phối hợp UBMT TQVN phường tiến hành tổ chức các cuộc họp nhằm hiệp thương giới thiệu người ứng cử để nhân dân bầu làm hòa giải viên theo quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở.

Qua quá trình tổ chức thực hiện từng bước theo quy định, đến nay Ban Công tác mặt trận khối phố đã lập danh sách những người được nhân dân bầu làm hòa giải viên để UBND phường ban hành quyết định công nhận.

Phát huy hết vai trò trách nhiệm của mình, hòa giải viên cơ sở sẽ góp phần không nhỏ trong việc giữ gìn tình đoàn kết tương thân tương ái, tạo nên tình làng nghĩa xóm tốt đẹp trong cộng đồng dân cư, đồng thời  giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc, nhất là sẽ kịp thời ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm ổn định, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn phường./. 

 

Nguyễn Tấn Bình

Lượt xem:  159 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 6 1 2 3 4 5 6
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Hoạt động cơ sở

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường