TRANG TIN VỀ THUẾ ĐỐI VỚI CÁC HỘ KINH DOANH -DỊCH VỤ LƯU TRÚ
TRANG TIN VỀ THUẾ ĐỐI VỚI CÁC HỘ KINH DOANH -DỊCH VỤ LƯU TRÚ (02/11/2018)
Tiền thuế đối với các khoản hoa hồng phải trả cho các nhà mạng nước ngoài (như: Booking.Okuda, Agoda, Expedia, FastBooking Asia, Asia rooms, Rakuten Travel.Inc, Hotel.de hotel.info, Tripadisor, Nana chen, ...) để giới thiệu khách ở tại cơ sở Homestay, biệt thự du lịch... của các hộ kinh doanh Homestay, biệt thự du lịch.

Kính gửi: Các hộ kinh doanh Homestay, biệt thự du lịch trên địa bàn
phường Tân An

Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

Căn cứ Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam.

Thời gian qua, có một số hộ kinh doanh trên địa bàn TP Hội An hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực Homestay, biệt thự du lịch ...( dịch vụ lưu trú) có phát sinh các hợp đồng với các nhà mạng(nhà thầu) nước ngoài giới thiệu khách ở tại cơ sở Homestay, biệt thự du lịch...và có trích tiền hoa hồng trả lại cho các nhà mạng, thì khoản hoa hồng các nhà mạng nhận dược là khoản thu nhập phát sinh tại Việt Nam của  các nhà mạng và thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu.Hộ kinh doanh Homestay, biệt thự du lịch có trách nhiệm kê khai, khấu trừ thuế thay cho nhà thầu. Cụ thể như sau:

*Nếu nhà thầu nước ngoài là tổ chức kinh doanh:

-Thuế GTGT phải nộp= Doanh thu tính thuế GTGT x tỷ lệ GTGT trên doanh

                                      thu(5%);

-Thuế TNDN phải nộp=Doanh thu tính thuế TNDN x tỷ lệ TNDN trên doanh

                            thu(5%)

*Nếu nhà thầu nước ngoài là cá nhân kinh doanh:

-Thuế GTGT phải nộp= Doanh thu tính thuế GTGT x tỷ lệ GTGT trên doanh

                                      thu(5%);

-Thuế TNCN phải nộp=Doanh thu tính thuế TNCN x tỷ lệ TNCN trên doanh

                            thu(5%)

Trường hợp các hộ hoạt động kinh doanh  Homestay, biệt thự du lịch trên địa bàn thanh toán hoa hồng cho nhà thầu nước ngoài nhiều lần trong tháng, thì có thể đăng ký khai thuế đăng ký theo tháng thay cho việc khai theo từng lần phát sinh thanh toán.

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm nhất là ngày thứ 20(hai mươi) của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ 10(mười) kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

Thời hạn nộp thuế: chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

Như vậy, các hộ hoạt động kinh doanh  Homestay, biệt thự du lịch trên địa bàn khi có  hợp đồng với các nhà mạng(nhà thầu) nước ngoài giới thiệu khách ở tại cơ sở Homestay, biệt thự du lịch...của mình và có trích tiền hoa hồng trả lại cho các nhà mạng thì phải thực hiện việc kê khai nghĩa vụ thuế nộp thay nhà thầu nước ngoài trước khi trích trả tiền hoa hồng phát sinh.

Nếu có vướng mắc về thuế nhà thầu nêu trên, các hộ hoạt động kinh doanh  Homestay, biệt thự du lịch có thể liên hệ với cơ quan thuế theo số điện thoại: 0235.3861 626 (Bộ phận Tuyên truyền- Hỗ trợ người nộp thuế), địa chỉ: số 03 Lê Văn Hiến, phường Tân An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam để được hướng dẫn thêm./.

                                                       

                                                                                                                                      Ảnh: Heron House

 

 

Đội Thuế Phường Tân An

Lượt xem:  189 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 6 1 2 3 4 5 6
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Hoạt động cơ sở

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường