PHƯỜNG TÂN AN TRIỂN KHAI DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 2
PHƯỜNG TÂN AN TRIỂN KHAI DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 2 (30/10/2018)
Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 (có 4 mức độ dịch vụ công ) là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường.

                Nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính tại UBND phường, trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ CNTT trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước nói chung và UBND phường Tân An nói riêng, góp phần quan trọng trong cải cách hành chính nhà nước, phường Tân An triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 2.

Mục tiêu hướng đến là thực hiện thành công việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến được phê duyệt tại “Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước” do Thủ tướng Chính phủ đề ra, tiến tới cung cấp hoàn toàn các dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và 4.

Đây là nhiệm vụ trọng tâm cải cách hành chính trong 6 tháng cuối năm 2018 và trong năm 2019 của phường Tân An./.                               

                                                    

 

 

Nguyễn Tấn Bình

Lượt xem:  164 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 6 1 2 3 4 5 6
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Hoạt động cơ sở

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường