ĐẢNG ỦY PHƯỜNG TÂN AN TỔ CHỨC QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TW 6 KHÓA XII
ĐẢNG ỦY PHƯỜNG TÂN AN TỔ CHỨC QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TW 6 KHÓA XII (30/01/2018)
Sáng ngày 30/01, Đảng Ủy phường Tân An tổ chức cho hơn 300 cán bộ, đảng viên tham gia học tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

    Đồng chí Nguyễn Ưng, Trưởng Ban Tuyên Giáo Thành Ủy đã truyền đạt những nội dung cơ bản, cốt lõi và các điểm mới, quan trọng của 4 Nghị quyết Trung ương 6, gồm: Nghị quyết số 18 về  “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19 về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 20 về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và Nghị quyết 21 về “công tác dân số trong tình hình mới”.

   Sau đợt học tập, Đảng Ủy phường Tân An chỉ đạo từng đảng viên  xây dựng chương trình kế hoạch hành động trên cơ sở vận dụng Nghị quyết vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng khối phố và đơn vị. Cùng với đó, tất cả đảng viên  phải dành thời gian nghiên cứu và viết thu hoạch cá nhân đánh giá kết quả nhận thức sau đợt học tập.

VÕ CÒN

Lượt xem:  501 Bản in Quay lại

Tin đã đưa

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Hoạt động cơ sở

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường