ĐẢNG BỘ TÂN AN TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG 2017
ĐẢNG BỘ TÂN AN TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG 2017 (14/01/2018)
Sáng ngày 9-1 , ông Kiều Cư, Bí thư Thành Ủy, cùng các các vị trong Thường vụ Thành Ủy, đã đến dự trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên và dự tổng kết năm 2017 , bàn phương hướng 2018 của Đảng Bộ phường Tân An

Năm 2017, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức. Song với sự nổ lực và quyết tâm cao, BCH đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế-xã hội mà nghị quyết năm 2017 đã đề ra. Hầu hết các chỉ tiêu quan trọng đều đạt và vượt cao hơn so với kế hoạch. Lĩnh vực dịch vụ thương mại tiếp tục được phát triển, công tác quản lý đô thị, tài nguyên môi trường được tăng cường với nhiều biện pháp quyết liệt góp phần đảm bảo trật tự đô thị, trật tự kinh doanh, vỉa hè trên địa bàn. Lĩnh vực văn hóa xã hội có tiến bộ và khởi sắc, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, quốc phòng được củng cố và giữ vững, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên. Công tác xã hội hóa trong các hoạt động được thực hiện khá tốt. Hệ thống chính trị từ phường đến khối phố được củng cố kiện toàn, vai trò của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội ngày càng được phát huy. Nghị quyết TW 4 khóa XII và Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị được triển khai thực hiện nghiêm túc góp phần tăng cường chỉnh đốn đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Những kết quả đạt được trong năm 2017 góp phần quan trọng để đảng bộ phường hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ 4 đã đề ra. 

        Dịp nầy,  Đảng Ủy phường Tân An đã tổ chức trao Huy hiệu Đảng cho 20 đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ phường .

                                                        

 

VÕ CÒN

Lượt xem:  460 Bản in Quay lại

Tin đã đưa

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Hoạt động cơ sở

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường