Thông tin lãnh đạo UBND
Thông tin lãnh đạo UBND (28/10/2016)
DANH SÁCH ỦY VIÊN UBND

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Ghi chú

01

Đinh Hoa

Chủ tịch UBND

0818737965

 

02

Nguyễn Tất Thắng

PCT. UBND

0983044909

 

03

Trần Minh Ngà

 Trưởng Công an - Ủy viên UBND

0702011759

 

04

Nguyễn Văn Tuấn

Ủy viên UBND

0762656712

 

 

UBND Phường Tân An

Lượt xem:  363 Bản in Quay lại

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Hoạt động cơ sở

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường