Khối Đảng
Hoạt động > Khối Đảng
ĐẢNG ỦY PHƯỜNG TÂN AN TỔ CHỨC HỌC TẬP NGHI QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII
(19/09/2022)
Sáng ngày 8- 9, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Tân An tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho gần 300 cán bộ, đảng viên .

Các đảng viên đã nghe đồng chí Đinh Phú Đông ( Trưởng ban Tuyên Giáo Thành Ủy ) báo cáo các : Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới và Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới .

    Theo đồng chí Trần Lộc ( Bí thư Đảng Ủy phường )  : Ngay sau hội nghị,  Đảng ủy phường xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII; trong đó, cụ thể hóa quan điểm chỉ đạo, mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể, các nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết, xây dựng lộ trình, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện gắn với điều kiện thực tế của địa phương, thể hiện quyết tâm đổi mới, sáng tạo và đảm bảo khả thi, thiết thực, hiệu quả . Ban Tuyên giáo Đảng ủy; MTTQ Việt Nam và các đoàn thể CT-XH phường; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên phường đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII bằng các hình thức đa dạng, phù hợp, như: Thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng (tin bài, truyền thanh phường, intemet,fanpage chính thống trên mạng xã hội, bản tin...); tuyên truyền thông qua các hội nghị, các cuộc họp, sinh hoạt đảng, sinh hoạt chuyên đề.....

                         

 

Võ Còn

Lượt xem:  35 Bản in Quay lại


BAN DÂN VẬN ĐẢNG ỦY PHƯỜNG TÂN AN SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM - 16/09/2022

Trong 6 tháng đầu năm, Công tác dân vận ở phường Tân An từ phường đến khối phố đã triển khai, thực hiện nhiều công tác, nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương gắn với tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với xây dựng đô thị văn minh, qua đó góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Phường Tân An tổ chức Hội nghị triển khai Kết luận số 01-của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" 12/08/2022

Sáng ngày ( 05/8 ), Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các đoàn thể chính trị- xã hội phường Tân An tổ chức Hội nghị triển khai Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Luật phòng, chống tham nhũng .

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG TÂN AN TRAO HUY HIỆU ĐẢNG VÀ SƠ KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 04/07/2022

Sáng 29- 6, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Tân An đã tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 3/2 và 19/5/2022 và sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ của 6 tháng cuối năm 2022.

TÂN AN TỔ CHỨC XONG ĐẠI HỘI CHI BỘ 4 KHỐI PHỐ 23/06/2022

Chi bộ khối phố An Phong ( phường Tân An ) vừa tổ chức thành công Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2022-2025.

CHI BỘ KHỐI XUÂN MỸ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LẦN THỨ XXVI NHIỆM KỲ 2022 – 2025 22/04/2022

Sáng ngày 19-4, Chi bộ khối phố Xuân Mỹ tổ chức Đại hội lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2022- 2025, nhằm đánh giá tình hình hoạt động nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng nhiệm kỳ 2022- 2025, bầu Chi Ủy nhiệm kỳ 2022- 2025 .

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG TÂN AN TỔ CHỨC HỌC TẬP – QUÁN TRIỆT CÁC VĂN BẢN VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG- HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ 22/04/2022

Sáng ngày 07 – 4, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Tân An tổ chức học tập, quán triệt các kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; các văn bản về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và công tác cán bộ .

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG TÂN AN GẶP MẶT KỶ NIỆM 92 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG 15/02/2022

Đảng ủy phường Tân An vừa tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2022).

ĐẢNG BỘ PHƯỜNG TÂN AN TRAO HUY ĐẢNG VÀ TỔNG KẾT NĂM 2021 15/02/2022

Đảng bộ phường Tân An vừa tổ chức tổng kết tình hình thực hiện nghị quyết Đảng bộ năm 2021 và bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, trao huy hiệu Đảng đợt 2-9 và 7-11,cho các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ . Trong đó : 2 đảng viên nhận huy hiệu 60 năm tuổi đảng, 1 đồng chí nhận huy hiệu 55, 4 đồng chí nhận huy hiệu 50 và 7 đảng viên nhận huy hiệu 40 năm tuổi đảng .

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG TÂN AN GẶP MẶT NHÂN NGÀY TRUYỀN THỐNG CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG 14/10/2021

Nhân kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức, Dân vận, Tuyên Giáo, Văn phòng cấp Ủy và 73 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng . Hôm qua ( 13 – 10 ), Ban thường vụ Đảng Ủy phường Tân An đã tổ chức gặp mặt các đồng chí thành viên làm công tác Dân vận, Tuyên giáo, tập thể Ủy ban Kiểm tra Đảng Ủy phường, bí thư 10 Chi bộ trực thuộc và các đồng chí nguyên phụ trách Văn phòng cấp ủy phường .

Trang 1 trên tổng số 2 1 2
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Hoạt động cơ sở

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường