Khối Đảng
Hoạt động > Khối Đảng
ĐẢNG BỘ PHƯỜNG TÂN AN TRAO HUY HIỆU ĐẢNG VÀ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2019
(21/02/2020)
Sáng ngày02 - 01- 2020 , Đảng Bộ phường Tân An đã tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên và tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 và bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2010

Đồng chí Tạ Ngọc Quý, Ủy viên ban Thường Vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành Ủy đã đến dự và trao huy hiệu Đảng cho 12 đảng viên đang sinh hoạt tại  Đảng Bộ phường Tân An . Trong đó đồng chí Phạm Anh ( Chi bộ Tân Lập ) và Võ Tiền ( Chi bộ Xuân Mỹ ) nhận huy hiệu 70 năm tuổi đảng và 10 đảng viên nhận huy hiệu 55, 50, 45, 40 và 30 năm tuổi đảng .

          Năm 2019, Ban chấp hành Đảng bộ phường Tân An đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế - Văn hóa - Xã hội - An ninh quốc phòng mà nghị quyết Đảng bộ đề ra . Hầu hết các chỉ tieu quan trọng đều đạt và vượt cao hơn so với kế hoạch đề ra . Lĩnh vực Dịch vụ - Thương mại và Tiểu thủ công nghiệp tiếp tục được phát triển . Công tác quả lý đô thị, tài nguyên môi trường được tăng cường với nhiều biện pháp quyết liệt góp phần đảm bảo trật tự đô thị, trật tự kinh doanh buôn bán vĩa hè trên địa bàn . Lĩnh vực Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ và khởi sắc, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, công tác quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố và giữ vững, đời sống vật chất của nhân dân được nâng lên . Công tác xã hội hóa trong các hoạt động được thực hiện khá tốt . Hệ thống chính trị từ phường đến các khối phố hoạt động có hiệu quả . Vai trò của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng được phát huy . Công tác xây dựng Đảng được chú trọng đã tổ chức cho đảng viên học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 BCHTW Đảng khóa XII; học tập chỉ thị 05 với chuyên đề " Xây dựng bý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ", tổ chức sát nhập Chi bộ Xuân Mỹ, Xuân Quang và Tân Hòa, Tân Thanh, giải thể  chi bộ cơ quan phường chuyển đảng viên về sinh hoạt tại các khối  phố. Thành lập các tiểu ban Đại hội đại  biểu Đảng bộ phường  lần thứ V nhiệm kỳ 2020 - 2025 và kế hoạch đại hôi các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 202023 . Trong năm đã cử 13 đảng viên tham gia học lớp chuyên viên quản lý nhà nước . Đảng bộ đã tiếp nhận 36 đảng viên chuyển đến sinh hoạt, chuyển đảng chính thức cho 4 đảng viên, xóa tên 1 đảng viên , cho ra khỏi đảng 1 đảng viên và kết nạp 1 đảng viên mới .....

    Dịp nầy, Ban Thường vụ Đảng Ủy phường Tân An đã tặng giấy khen cho Chi bộ khối Xuân Mỹ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ , 6 Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ và 63 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 .

 

 

Võ Còn

Lượt xem:  37 Bản in Quay lại


ĐẢNG ỦY PHƯỜNG TÂN AN TRAO HUY HIỆU ĐẢNG VÀ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM – BÀN PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019 02/07/2019

Sáng ngày 02-7, Đảng Ủy phường Tân An đã tổ chức trao huy hiệu Đảng và sơ kết tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm và bàn phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 .

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG TÂN AN TỔ CHỨC HỌC TẬP CHỈ THỊ 05 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ 03/06/2019

Đảng Uỷ phường Tân An vừa tổ chức cho hơn 400 đảng viên của Đảng bộ và 100 đoàn viên thanh niên thuộc Đoàn phường . Học tập Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” .

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG TÂN AN CÔNG BỐ THÀNH LẬP CÁC CHI BỘ KHỐI PHỐ HÒA THANH VÀ XUÂN MỸ 01/04/2019

Sáng 28 – 3, Đảng Ủy phường Tân An đã tổ chức lễ công bố thành lập các Chi bộ Hòa Thanh và Xuân Mỹ .

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG TÂN AN TRAO HUY HIỆU ĐẢNG – TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2018 15/01/2019

Sáng ngày 10/01, Đảng Ủy phường Tân An đã tổ chức trao huy Đảng và tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, Tuyên dương khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng Đảng năm 2018

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG TÂN AN BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP, ĐẠO ĐỨC CÔNG VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 06/11/2018

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa" trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu...(Chỉ thị số 05 – CT /TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ) Để có cơ sở tổ chức thực hiện tinh thần Chỉ thị 05, Đảng ủy phường Tân An đã ban hành Quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức phường.

Mô hình "Dân vận khéo":Vận động xây dựng Ngân hàng máu sống ở PhườngTân An 29/10/2018

Từ ngàn xưa cha ông ta đã có câu “ Một giọt nước đào hơn ao nước lã”.

ĐẢNG BỘ PHƯỜNG TÂN AN SINH HOẠT KỶ NIỆM 88 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG ( 3-2 ) 06/02/2018

Sáng ngày 2-2 , Đảng Ủy phường Tân An đã tổ chức sinh hoạt nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam ( 3-2 -1930 - 3-2- 2018 ) có hơn 200 đảng viên đã đến dự .

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG TÂN AN TỔ CHỨC QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TW 6 KHÓA XII 30/01/2018

Sáng ngày 30/01, Đảng Ủy phường Tân An tổ chức cho hơn 300 cán bộ, đảng viên tham gia học tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

ĐẢNG BỘ TÂN AN TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG 2017 14/01/2018

Sáng ngày 9-1 , ông Kiều Cư, Bí thư Thành Ủy, cùng các các vị trong Thường vụ Thành Ủy, đã đến dự trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên và dự tổng kết năm 2017 , bàn phương hướng 2018 của Đảng Bộ phường Tân An

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Hoạt động cơ sở

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường