Khối Đảng
Hoạt động > Khối Đảng
ĐẢNG ỦY PHƯỜNG TÂN AN TĂNG CƯỜNG ĐẢM BẢO TRẬT TỰ ĐÔ THỊ - AN TOÀN GIAO THÔNG .
(13/04/2023)
Thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Tân An đã quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn phường, đã chuyển biến cơ bản về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân, đạt được kết quả tích cực, góp phần quan trọng sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Thực hiện Công văn số 858-CV/TU, ngày 23/02/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hội An về tăng cường bảo đảm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông. Ban Thường vụ Đảng ủy yêu cầu UBND; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông; phát huy vai trò của các hội, đoàn thể từ phường đến các khối phố trong việc đẩy mạnh xây dựng và triển khai thực hiện các Cuộc vận động, với các chủ đề: “Văn hóa giao thông”, “Văn minh đô thị xanh, sạch, đẹp” và chuyên đề “tác hại của rượu, bia; đã uống rượu, bia - không lái xe”. đồng thời, tích cực tuyên truyền, vận động người thân trong gia đình và Nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông.  Đưa nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội; xác định rõ việc chấp hành pháp luật về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông là một tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên.  Các chi bộ nhà trường  nhắc nhở học sinh tự giác chấp hành các quy định của pháp luật giao thông. Duy trì và triển khai thực hiện hiệu quả Mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”. Các cấp ủy chi bộ trực thuộc tổ chức cho cán bộ, đảng viên ký và thực hiện cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, nhất là “đã uống rượu, bia thì không lái xe”, “chấp hành nghiêm trật tự, mỹ quan đô thị ...... 

 

Võ Còn

Lượt xem:  31 Bản in Quay lại


BAN DÂN VẬN ĐẢNG UỶ PHƯỜNG TÂN AN KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP VỚI UBND PHƯỜNG-.CÔNG AN – QUÂN SỰ 13/04/2023

Ban Dận vận Đảng Uỷ phường Tân An vừa tổ chức hội nghị sơ kết quý 1 – ký kết chương trình phối hợp giữa khối Dân vận – UBND- Công An và Quân sự phường – Phát động đăng ký mô hình “ Dận vận khéo “ năm 2023 .

LÃNH ĐẠO PHƯỜNG TÂN AN THĂM CÁC CHIẾN SĨ DÂN QUÂN PHƯỜNG ĐANG HUẤN LUYỆN QUÂN SỰ NĂM 2023 21/03/2023

Lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam và các ban, ngành đoàn thể phường Tân An vừa đến thăm hỏi, động viên lực lượng dân quân mới của phường đang tham gia huấn luyện lực lượng dân quân năm thứ nhất tại thao trường Đình Đá thuộc địa bàn phường Cẩm An. Trong đợt huấn luyện lần này phường có 12 đồng chí, trong đó 9 dân quân nam và 3 dân quân nữ.

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG TÂN AN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN 21/03/2023

Sáng ngày 01- 3, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Tân An đã tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác phát triển Đảng viên hiện nay.

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG TÂN AN GẶP MẶT KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG 3 - 2 07/02/2023

Sáng ngày 03/2/2023, đúng vào dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2023). Ban Thường vụ Đảng ủy phường Tân An tổ chức buổi gặp mặt ôn lại truyền thống ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài 400 đảng viên của Đảng bộ . Đến dự có đồng chí Đinh Phú Đông - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Kiều Văn Sang - Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy .

ĐẢNG BỘ PHƯỜNG TÂN AN TRAO HUY HIỆU ĐẢNG VÀ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2022 04/01/2023

Sâng ngày 27- 12, Ban Thường vụ Đảng Ủy phường Tân An đã tổ chức trao huy hiệu Đảng ( đợt 2-9 và 7-11 ) năm 2022 . Theo đó đợt nầy Đảng bộ phường có 18 đảng viên được trao huy hiệu Đảng . Trong đó có : 4 đồng chí được trao huy hiệu 55 tuổi đảng, 4 đồng chí nhận huy hiệu 50, 1 đồng chí nhận huy hiệu 45 , 5 đảng viên nhận huy hiệu 40 và 5 đồng chí nhận huy hiệu 30 năm tuổi đảng .

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG TÂN AN TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN NQTW 8 -KHÓA XI VỀ CHIẾN LƯỢC BẢO VỆ TỔ QUỐC TRONG TÌNH HÌNH MỚI 05/12/2022

Đảng Ủy phường Tân An vừa tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8,khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới .

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG TÂN AN TỔ CHỨC HỌC TẬP NGHI QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII 19/09/2022

Sáng ngày 8- 9, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Tân An tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho gần 300 cán bộ, đảng viên .

BAN DÂN VẬN ĐẢNG ỦY PHƯỜNG TÂN AN SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM - 16/09/2022

Trong 6 tháng đầu năm, Công tác dân vận ở phường Tân An từ phường đến khối phố đã triển khai, thực hiện nhiều công tác, nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương gắn với tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với xây dựng đô thị văn minh, qua đó góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Phường Tân An tổ chức Hội nghị triển khai Kết luận số 01-của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" 12/08/2022

Sáng ngày ( 05/8 ), Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các đoàn thể chính trị- xã hội phường Tân An tổ chức Hội nghị triển khai Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Luật phòng, chống tham nhũng .

Trang 1 trên tổng số 2 1 2
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Hoạt động cơ sở

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường