Khối Đảng
Hoạt động > Khối Đảng
ĐẢNG ỦY PHƯỜNG TÂN AN TRAO HUY HIỆU ĐẢNG VÀ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM – BÀN PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019
(02/07/2019)
Sáng ngày 02-7, Đảng Ủy phường Tân An đã tổ chức trao huy hiệu Đảng và sơ kết tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm và bàn phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 .

Trong đợt 3-2 và 19 -5 có 18 đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ nhận huy hiệu 70, 55, 50, 45, 40 và 30 năm tuổi đảng . Trong đó, Đồng chí Lê Thị  ( Chi bộ khối An Phong ) được trao huy hiệu 70 năm tuổi đảng, đồng chí Trần Văn Phố ( Chi bộ khối Tân Lập )  huy hiệu 55 năm tuổi đảng và 16 đồng chí nhận huy hiệu 50,45, 40 và 30 năm tuổi đảng .

                                                     

                                                                                    Ảnh: Lễ trao Huy hiệu Đảng

                 Trong 6 tháng đầu năm 2019, Đảng Ủy phường Tân An đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển Kinh tế- Xã hội- An ninh quốc phòng đã đạt nhiều kết quả : Trên lĩnh vực Dịch vụ - Thương mại, doanh thu đạt trên 57% tăng hơn 8% so với năm 2018 . Tiểu thủ Công nghiệp ổn định, doanh thu đạt hơn 55% tăng trên 5% . Thu ngân sách đạt 95,5%, tăng 21% so với năm 2018, thu thuế đạt 57% dự toán pháp lệnh . Công tác văn hóa – xã hội , An ninh quốc phòng có nhiều khởi sắc . Các hoạt động của khối Dân vận- Mặt trận và các đoàn thể có nhiều hình thức đổi mới và đạt nhiều kết quả .   Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, đã tổ chức học tập , quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 BCHTW Đảng khóa XII gắn với thực hiện chỉ thi 05  với chuyên đề 2019 “ Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “ , qua đó tổ chức cho đảng viên viết thu hoạch và làm bảng đăng ký tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu  năm 2019 theo công văn 550 của Thành Ủy Hội An  về “ Thực hiện trách  nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt “ . Thực hiện chủ trương của Tỉnh về sát nhập khối phố, tinh giản cán bộ khối phố, Đảng Ủy đã tổ chức kiện toàn, sát nhập và thành lập các Chi bộ Hòa Thanh và Xuân Mỹ, giải thể Chi bộ cơ quan đưa đảng viên về sinh hoạt tại Chi bộ khối phố …..

                                                      

                                                                                          Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

 

Võ Còn

Lượt xem:  64 Bản in Quay lại


ĐẢNG ỦY PHƯỜNG TÂN AN TỔ CHỨC HỌC TẬP CHỈ THỊ 05 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ 03/06/2019

Đảng Uỷ phường Tân An vừa tổ chức cho hơn 400 đảng viên của Đảng bộ và 100 đoàn viên thanh niên thuộc Đoàn phường . Học tập Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” .

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG TÂN AN CÔNG BỐ THÀNH LẬP CÁC CHI BỘ KHỐI PHỐ HÒA THANH VÀ XUÂN MỸ 01/04/2019

Sáng 28 – 3, Đảng Ủy phường Tân An đã tổ chức lễ công bố thành lập các Chi bộ Hòa Thanh và Xuân Mỹ .

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG TÂN AN TRAO HUY HIỆU ĐẢNG – TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2018 15/01/2019

Sáng ngày 10/01, Đảng Ủy phường Tân An đã tổ chức trao huy Đảng và tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, Tuyên dương khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng Đảng năm 2018

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG TÂN AN BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP, ĐẠO ĐỨC CÔNG VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 06/11/2018

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa" trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu...(Chỉ thị số 05 – CT /TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ) Để có cơ sở tổ chức thực hiện tinh thần Chỉ thị 05, Đảng ủy phường Tân An đã ban hành Quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức phường.

Mô hình "Dân vận khéo":Vận động xây dựng Ngân hàng máu sống ở PhườngTân An 29/10/2018

Từ ngàn xưa cha ông ta đã có câu “ Một giọt nước đào hơn ao nước lã”.

ĐẢNG BỘ PHƯỜNG TÂN AN SINH HOẠT KỶ NIỆM 88 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG ( 3-2 ) 06/02/2018

Sáng ngày 2-2 , Đảng Ủy phường Tân An đã tổ chức sinh hoạt nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam ( 3-2 -1930 - 3-2- 2018 ) có hơn 200 đảng viên đã đến dự .

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG TÂN AN TỔ CHỨC QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TW 6 KHÓA XII 30/01/2018

Sáng ngày 30/01, Đảng Ủy phường Tân An tổ chức cho hơn 300 cán bộ, đảng viên tham gia học tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

ĐẢNG BỘ TÂN AN TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG 2017 14/01/2018

Sáng ngày 9-1 , ông Kiều Cư, Bí thư Thành Ủy, cùng các các vị trong Thường vụ Thành Ủy, đã đến dự trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên và dự tổng kết năm 2017 , bàn phương hướng 2018 của Đảng Bộ phường Tân An

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG TÂN AN TỔ CHỨC LỄ TRAO HUY HIỆU ĐẢNG VÀ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2016 11/12/2016

Sáng ngày 09- 12, Đảng Ủy phường Tân An tổ chức Lễ trao huy hiệu Đảng đợt 2-9 và 7-11 cho đảng viên trong Đảng bộ và tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 .

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Hoạt động cơ sở

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường