Ủy ban nhân dân
Giới thiệu > Ủy ban nhân dân
TÂN AN TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ VÀ LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
(16/09/2022)
Sáng ngày 25-8 , Ủy Ban Nhân dân phường Tân An phối hợp với Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, các văn bản có liên quan. Luật bảo vệ Môi trường năm 2020 cho hơn 60 đại biểu lãnh đạo quân dân chính và 33 tổ trưởng dân cư của 4 khối phố - lực lượng đoàn viên Thanh niên trong độ tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự trên địa bàn phường.

      Các đại biểu đã nghe thượng tá Trang Hoàng Mỹ ( Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố ) báo cáo Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và các văn bản có liên quan. Tại Hội nghị, các đại biểu cũng  nghe ông Nguyễn Tấn Bình ( phó chủ tịch Hội đồng Nhân Dân phường ) giới thiệu những nội dung của Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020, Nghị định số 08 của Chính phủ và Thông tư số 02 của Bộ TN&MT quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020; đồng thời, giải đáp một số thắc mắc liên quan đến các quy định của Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 .

.      Theo Ông Đinh Hoa ( Chủ tịch UBND phường Tân An  ) cho biết: Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nội dung cơ bản của Luật nghĩa vụ Quân sự giúp cho  Ban quân dân chính khối phố, tổ dân phố và thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự và nhân dân trên địa bàn phường nắm được những vấn đề cơ bản của Luật nghĩa vụ Quân sự. Qua đó vận động thanh niên tuổi 17 tự nguyện đăng ký tham gia thực hiện tốt nghĩa vụ quân sự hàng năm, góp phần hoàn thành tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 và những năm tiếp theo trên địa bàn phường.  và Trong thời gian qua, phường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật mới ban hành về lĩnh vực bảo vệ môi trường cho các nhân dân ở 4 khối phố trong phường . Qua đó, góp phần nâng cao năng lực, ý thức trách nhiệm trong công tác quản lý và bảo vệ môi trường, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững trên phường ...

                                                     

 

Võ Còn

Lượt xem:  0 Bản in Quay lại


TÂN AN TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG HÈ NĂM 2022 23/06/2022

Ban chỉ đạo Hè phường Tân An vừa họp với các thành viên ban chỉ đạo triển khai kế hoạch hoạt động Hè năm 2022 . Theo đó các hoạt động được tổ chức từ nay đến hết đến 20/8/2022 .

TÂN AN TỔNG KẾT CÔNG TÁC Y TẾ 2017 29/12/2017

Ban Chỉ đạo Chăm sóc sức khỏe nhân dân phường Tân An vừa tổng kết công tác Y tế năm 2017 và bàn phương hướng năm 2018 .

Thông tin lãnh đạo UBND 28/10/2016

DANH SÁCH ỦY VIÊN UBND

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Hoạt động cơ sở

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường