Hội đồng nhân dân
Giới thiệu > Hội đồng nhân dân
DSách lãnh đạo HĐND
(27/10/2016)
DSách lãnh đạo HĐND

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

01

Trần Xuân Tính

Chủ tịch HĐND

0905721695

02

Ngụy Thị Như Đào

PCT HĐND

01652663074

 

UBND Phường Tân An

Lượt xem:  0 Bản in Quay lại


Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Hoạt động cơ sở

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường