Đảng ủy
Giới thiệu > Đảng ủy
Thông tin lãnh đạo khối đảng
(09/05/2016)
Thông tin lãnh đạo khối đảng

         

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Trần Lộc

Bí thư

0917 986620

 

2

Trần Xuân Tính

Phó Bí thư

0905721695

 

3

Đinh Hoa

Phó Bí thư

08187377965

 

 

Đảng ủy phường Tân An

Lượt xem:  12 Bản in Quay lại


Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Hoạt động cơ sở

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường