Tổng quan về Tân An
Giới thiệu > Tổng quan về Tân An
Năm 2017
(21/12/2016)
BBT kính mong cácanh chị em CTV tiếp tục cộng tác, gửi Tin- Bài -ảnh cho Trang thông tin điện tử của phường ngày càng sinh động , Xin chân thành cảm ơn!

                                                                    

Đinh Xuân Sơn

Lượt xem:  0 Bản in Quay lại


Tổng quan về Tân An 19/06/2015

Tân An ngày nay là một phần vùng đất của làng Cẩm Phô (Khối phố Xuân Quang và Xuân Mỹ), làng Thanh Hà và làng Thanh Châu (Khối phố An Phong, Tân Thanh và Tân Lập) thuộc huyện Diên Phước, phủ Điện Bàn, dinh Quảng Nam, đây là vùng đất được hình thành và có bề dày truyền thống và lịch sử văn hóa.

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Hoạt động cơ sở

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường