Ngày 15/12/2020, UBMTTQ Việt Nam phường sơn Phong tổ chức Hội nghị lần thứ bảy, nhiệm kỳ 2019-2024
Ngày 15/12/2020, UBMTTQ Việt Nam phường sơn Phong tổ chức Hội nghị lần thứ bảy, nhiệm kỳ 2019-2024 (24/12/2020)
Năm 2020, tình hình thời tiết không thuận lợi, dịch bệnh Covid - 19 đã làm giảm nguồn thu nhập, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, nhất là hộ nghèo và các hộ buôn bán nhỏ lẻ trên địa bàn phường. Song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy phường và Ủy ban MTTQ thành phố Hội An, Ủy ban Mặt trận phường Sơn Phong đã triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của công tác mặt trận, đạt được kết quả đáng ghi nhận.

Trong năm 2020, UBMTTQ Việt Nam phường đã phối hợp tổ chức trên 6 hội nghị tiếp xúc cử tri, với trên 1000 lượt cử tri tham dự và đã tổng hợp 100 lượt ý kiến phát biểu, phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền xem xét; Tổ chức 03 hội nghị nhân dân: góp ý đội ngũ công an, cán bộ công chức, đối thoại với người đúng đầu cấp ủy và chính quyền năm 2020... Năm 2020, UBMTTQ phường  tiếp tục tuyên truyền, vận động nâng cao hiệu quả các cuộc vận động “Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, cuộc vận động "Quỹ vì người nghèo", "quỹ đền ơn đáp nghĩa", góp phần thực hiện nhiệm vụ kinh tế, chính trị của địa phươn; Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện quy chế, chương trình phối hợp giữa MTTQ với chính quyền và các ngành liên quan;

Nhân dịp này, UBMTTQ phường đã tặng giấy khen cho 6 tập thể, 11 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2020

 

Văn Hòa

Lượt xem:  127 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Website các phòng ban - xã phường