Phường Sơn Phong tổ chức sơ kết công tác “ Quản lý, cảm hóa, giáo dục và giúp người lầm lỗi” theo mô hình 3+1 năm 2019
Phường Sơn Phong tổ chức sơ kết công tác “ Quản lý, cảm hóa, giáo dục và giúp người lầm lỗi” theo mô hình 3+1 năm 2019 (19/07/2019)
Quản lý, cảm hóa, giáo dục và giúp đỡ người lầm lỗi 3+1” gồm 15 thành viên. Ban chỉ đạo đã tiến hành rà soát lập danh sách các trường hợp vi phạm pháp luật các năm trước và bổ sung đưa vào danh sách số người mới phạm tội, theo đó đề ra biện pháp quản lý cảm hóa, giáo dục tại địa phương.

                Kết quả qua gần 6 tháng cảm hóa giáo dục theo mô hình 3+1, toàn phường có 6  trường hợp tiến bộ rõ rệt, từ bỏ hẳn các hành vi vi phạm pháp luật, có công việc làm ổn định , không có biểu hiện tái phạm, chăm lo làm ăn ổn định cuộc sống. Tình hình ANCT-TTATXH tại địa phương luôn đảm bảo giữ vững đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế-văn hóa xã hội trên địa bàn phường .

                 Tại hội nghị sơ kết thống nhất đề ra phương hướng, nhiệm vụ  thực hiện công tác “ Quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi”  trong năm 6 tháng còn lại với các giải pháp chủ yếu: Tiếp tục củng cố, kiện toàn ban chỉ đạo mô hình 3+1. có biện pháp giúp đỡ tạo niềm tin và điều kiện cho từng trường hợp như giói thiệu học nghề, tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc sống, tránh xa các hành vi vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó ban chỉ đạo mô hình 3+1 Phường Sơn Phong cũng có kế hoạch biểu dương, khen thưởng kịp thời những đối tượng  đã thật sự tiến bộ từ bỏ hẳn các hành vi phạm pháp, chăm lo làm ăn đóng góp công sức xây dựng gia đình và xã hội phát triển, đồng thời nhân rộng các tấm gương điển hình đã thực hiện tốt công tác “ Quản lý, cảm hóa, giáo dục và giúp đỡ người lầm lỗi” trong cộng đồng dân cư  ./.

 

Văn Hòa

Lượt xem:  331 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Hoạt động cơ sở

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường