Đảng Bộ phường Sơn Phong hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018.
Đảng Bộ phường Sơn Phong hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018. (26/12/2018)
Sáng ngày 26/12/2018 Đảng Bộ phường Sơn Phong đã tiến hành tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

       Năm 2018 Đảng Bộ phường Sơn Phong đã chú trọng thực hiện cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, lãnh đạo vận động nhân dân vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Hoạt động TM-DVDL tăng trưởng khá, giá trị toàn ngành đạt trên 151 tỷ đồng đạt 100% kế hoạch thành phố giao. Ngành Tiểu thủ công nghiệp duy trì SX ổn định, ngành nông nghiệp chuyển biến tích cực theo hướng SX hàng hóa phục vụ du lịch, đạt được hiệu quả kinh tế cao. Hoạt động thu chi ngân sách ở phường Sơn Phong đã đạt và vượt chỉ tiêu Thành phố giao. Công tác quản lý đô thị, trật tự kinh doanh, vệ sinh môi trường trên địa bàn được cải thiện rõ rệt.Các hoạt động văn hóa- xã hội có nhiều chuyển biến khởi sắc, sự nghiệp giáo dục đào tạo, Y tế, an sinh xã hội, xây dựng đời sống văn hóa được Đảng bộ phường quan tâm chỉ đạo, đầu tư đúng hướng đã nâng cao được đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Năm 2018 phường Sơn Phong được công nhận phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Tình hình ANCT-TTATXH trên địa bàn luôn đảm bảo giữ vững ổn định.

 

      Các hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể có nhiều đổi mới đã tạo được mối quan hệ đoàn kết, đồng thuận trong nhân dân đối với thực hiện chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước.Công tác kiểm tra, giám sát được Đảng Ủy phường chú trọng tăng cường thực hiện đúng điều lệ và quy định của cấp trên. Năm 2018 phường Sơn Phong có 1 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 8 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, có 98,8% Đảng viên đủ tư cách hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ, 39 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm tỷ lệ 17,9%, tăng 2,7% so với năm trước.

     Tại hội nghị tổng kết Đảng bộ phường đã tiến hành trao tặng giấy khen cho chi bộ khối Phong Thiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 6 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ và 39 Đảng viên đạt xuất sắc năm 2018,./.

 

Ngọc Lài

Lượt xem:  482 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 3 1 2 3
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường