Hộ tịch
Thủ tục hành chính > Hộ tịch
thủ tục tư pháp hộ tịch
(28/10/2016)
Khai sinh, kết hôn, khai tử, tình trạng hôn nhân
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

Trình tự thực hiện:

 

- Người yêu cầu đăng ký kết hôn nộp hồ sơ trực tiếp tại UBND cấp xã nơi cư trú của bên nam hoặc bên nữ.

 - Khi đăng ký kết hôn, hai bên nam, nữ phải có mặt. Đại diện UBND cấp xã yêu cầu hai bên cho biết ý muốn tự nguyện kết hôn, nếu hai bên đồng ý kết hôn, thì cán bộ Tư pháp hộ tịch ghi vào Sổ đăng ký kết hôn và Giấy chứng nhận kết hôn. Hai bên nam, nữ ký vào Giấy chứng nhận kết hôn và Sổ đăng ký kết hôn, Chủ tịch UBND cấp xã ký và cấp cho mỗi bên vợ, chồng một bản chính Giấy chứng nhận kết hôn, giải thích cho hai bên về quyền và nghĩa vụ của vợ, chồng theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình.

 - Bản sao Giấy chứng nhận kết hôn được cấp theo yêu cầu của vợ, chồng.

 

Thành phần hồ sơ:

 

- Xuất trình chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác;

 - Tờ kh