Tổ dân phố
Hoạt động cơ sở > Tổ dân phố
Tổ dân phố
(18/05/2015)
Danh sách liên hệ
 
STT
 
Họ và tên
 
CV
 
Địa chỉ
 
SĐT
Ghi chú
 
TỔ TRƯỞNG 22 TỔ DÂN PHỐ
 
26
Vũ Văn Xướng
Tổ 1
Khối PhongThọ
0135207243
 
27
Trần Xích
Tổ 2
Khối PhongThọ
3914098
 
28
Phan Mai
Tổ 3
Khối PhongThọ
0935729324
 
29
Dương Tấn Sương
Tổ 4
Khối PhongThọ
01699356316
 
30
Huỳnh Ngọc
Tổ 5
Khối PhongThọ
05103914691
 
31
Nguyễn Văn Tỵ
Tổ 6
Khối PhongThọ
05102241912
 
32
Võ Thanh Nghĩa
Tổ 7
Khối PhongThọ
0983763495
 
33
Lê Thị Nhung
Tổ 8
Khối PhongThọ
3914818
 
34
Hồ Văn Quân
Tổ 9
Khối PhongThọ
3914846
 
35
Hà Được
Tổ 10
Khối PhongThọ
01225440734
 
36
Dương Tấn Quốc
Tổ 11
Khối Phong Hòa
0905205478
 
37
Ngô Thôi
Tổ 12a
Khối Phong Hòa
0903557803
 
38
 Ng Văn Trí
Tổ12b
Khối Phong Hòa
0935854359
 
39
Võ Văn Thành
Tổ13
Khối Phong Hòa
0903514268
 
40
Hà Nguyên Em
Tổ 14
Khối Phong Hòa
0935075505
 
41
Nguyễn Đức Khải
Tổ 15
Khối Phong Hòa
05103914840
 
42
Đinh Trần Đắc
Tổ 16
Khối Phong Hòa
0905509465
 
43
Lê Viết Hoàng
Tổ 17
Khối Phong Hòa
0935327945
 
44
Trần Hội
Tổ 18
Khối Phong Hòa
01654631455
 
45
Phan Tư Thành
Tổ 19
Khối Phong Hòa
05103863375
 
46
Nguyễn Tự
Tổ 20
Khối Phong Hòa
05103914282
 
47
Nguyễn Minh Trí
Tổ 21
Khối Phong Hòa
05103914319
 

 

UBND Phường Sơn Phong

Lượt xem:  0 Bản in Quay lại


Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Hoạt động cơ sở

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường