Mặt trận và các đoàn thể
Giới thiệu > Mặt trận và các đoàn thể
Ủy ban Mặt trận, Đoàn thể
(18/05/2015)
Thông tin liên hệ
 
Họ và tên
 
Chức vụ
 
Đv công tác
 
SĐT
Đinh Ngọc Lực
CT.UBMT
P Sơn Phong
0983 117 253
Bùi Thị Xuân Hậu
PCT.UBMT
P Sơn Phong
0906 510 328
Lư Thị Hường
CT.Hội LHPN
P Sơn Phong
0934 133 522
Đỗ Thị Hà Ân
PCT.Hội LHPN
P Sơn Phong
0935 259 300
Nguyễn Thu
CT.Hội CCB
P Sơn Phong
01678809504
Đỗ Văn Khương
PCT.Hội CCB
P Sơn Phong
0905 652 075
Trần Cường
PCT.Hội Nông dân
P Sơn Phong
0905 112 916
       

 

UBND Phường Sơn Phong

Lượt xem:  0 Bản in Quay lại


Ban Mặt trận 17/05/2015

Thông tin liên hệ

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Website các phòng ban - xã phường