Mặt trận và các đoàn thể
Giới thiệu > Mặt trận và các đoàn thể
Ủy ban Mặt trận, Đoàn thể
(18/05/2015)
Thông tin liên hệ
 
Họ và tên
 
Chức vụ
 
Đv công tác
 
SĐT
Đinh Ngọc Lực
CT.UBMT
P Sơn Phong
0983 117 253
Bùi Thị Xuân Hậu
PCT.UBMT
P Sơn Phong
0906 510 328
Lư Thị Hường
CT.Hội LHPN
P Sơn Phong
0934 133 522
Đỗ Thị Hà Ân
PCT.Hội LHPN
P Sơn Phong
0935 259 300
Nguyễn Thu
CT.Hội CCB
P Sơn Phong
01678809504
Đỗ Văn Khương
PCT.Hội CCB
P Sơn Phong
0905 652 075
Trần Cường
PCT.Hội Nông dân
P Sơn Phong
0905 112 916
       

 

UBND Phường Sơn Phong

Lượt xem:  0 Bản in Quay lại


Ban Mặt trận 17/05/2015

Thông tin liên hệ

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường