Ủy ban nhân dân
Giới thiệu > Ủy ban nhân dân
Ủy ban nhân dân
(18/05/2015)
Thông tin liên hệ
 
Họ và tên
 
Chức vụ
 
Đơn vị công tác
 
SĐT
Lương Hồng Linh
Chủ tịch UBND
Phường Sơn Phong
0121 368 1041
Trần Minh Hà
PCT.UBND
Phường Sơn Phong
0983 007 992

 

UBND Phường Sơn Phong

Lượt xem:  137 Bản in Quay lại


Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Website các phòng ban - xã phường