Hội đồng nhân dân
Giới thiệu > Hội đồng nhân dân
Hội đồng nhân dân
(18/05/2015)
Thông tin liên hệ
 
 
Họ và tên
 
 
 
 
Chức vụ
 
 
 
 
Đơn vị công tác
 
 
 
 
SĐT
 
 
Phạm Văn Dũng
Chủ tịch HĐND
Phường Sơn Phong
0905 989 368
Đinh Tư
PCT.HĐND
Phường Sơn Phong
0935100262

 

UBND Phường Sơn Phong

Lượt xem:  0 Bản in Quay lại


Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Hoạt động cơ sở

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường