Đảng ủy
Giới thiệu > Đảng ủy
Khối Đảng
(18/05/2015)
Thông tin liên hệ
 
Họ và tên
 
Chức vụ
 
Đơn vị công tác
 
SĐT
Ghi chú
 
 
KHỐI ĐẢNG
 
Trần Thị Cẩm Nhung
BT Đảng bộ
Phường Sơn Phong
0905142104
 
Phạm Văn Dũng
PBT
Phường Sơn Phong
0905989368
 

 

UBND Phường Sơn Phong

Lượt xem:  0 Bản in Quay lại


Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường