Hội nghị triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự năm 2015
Hội nghị triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự năm 2015 (22/04/2015)
Sáng ngày 03/02/2015, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng – quân sự (QP-QS) năm 2014 và triển khai phướng hướng, nhiệm vụ năm 2015.

 Đến dự hội nghị có đại diện BCH Quân sự tỉnh, đồng chí Võ Duy Thông - Bí Thư Đảng ủy Sở, Giám đốc Sở, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự Sở cùng các đồng chí trong Ban chỉ huy quân sự Sở, đại diện lãnh đạo các phòng, Chi cục, các Trung tâm, các Trường đào tạo nghề và 22 chiến sỹ trung đội tự vệ thuộc Sở.


Đồng chí Võ Duy Thông - Bí Thư Đảng ủy Sở, Giám đốc Sở, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Năm 2014, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng tự vệ; ban hành văn bản và tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ quốc phòng năm 2014. Tổ chức học tập, quán triệt tốt các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương và các cấp ủy Đảng. Tham mưu cho cấp ủy ban hành nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự có chất lượng. Hoàn thành nội dung, chương trình giáo dục chính trị, tổ chức "Mỗi tuần học một điều Luật" khá nghiêm túc, duy trì tốt công tác thi đua khen thưởng, tích cực tham gia Hội diễn nghệ thuật quần chúng Quốc phòng toàn dân tỉnh Quảng Nam lần thứ II năm 2014. Tỷ lệ Đảng viên trong lực lượng tự vệ đạt 61,5/34,6% so với chỉ tiêu được giao. Duy trì tốt công tác sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn cơ quan. Xây dựng và tổ chức biên chế lực lượng tự vệ đúng hướng dẫn, tham gia tập huấn quân sự và Lễ ra quân huấn luyện đảm bảo thành phần; đầu tư làm mới mô hình, học cụ huấn luyện trưng bày chất lượng tốt. Tổ chức cho cán bộ tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh đối tượng 3 đạt chỉ tiêu. Đơn vị đảm bảo an toàn tuyệt đối trong huấn luyện, công tác và an toàn giao thông. Với những kết quả đạt được Ban chỉ huy quân sự Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được BCH quân sự tỉnh đánh giá cao và xếp vị trí thứ 03.

 


Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị đã triển khai và quán triệt kế hoạch công tác QP-QS năm 2015 theo chỉ tiêu kế hoạch UBND tỉnh giao; xác định các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung xây dựng lực lượng tự vệ đảm bảo quân số, chất lượng, nâng cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu, nhất là trong các ngày lễ, tết, các hoạt động chính trị quan trọng của địa phương, cơ sở. Tại hội nghị, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua trong lực lượng tự vệ thuộc Sở. 
 
 
 
Tiểu đội trưởng Tiểu đội 2 ký kết giao ước thi đua năm 2015

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Lượt xem:  1,038 Bản in Quay lại

Văn bản pháp luật

Website các phòng ban - xã phường