Bảo trợ xã hội
uct
du lịch, tour du lich
Thủ tục hành chính > Bảo trợ xã hội
Bảo trợ xã hội
(13/06/2017)
Bảo trợ xã hội
Thực hiện Quyết định số 3960/QĐ-UBND ngày 05// 12/ 2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam về ban hành danh mục và thời gian giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh, UBND phường Sơn Phong xây dựng danh mục giải quyết TTHC trên lĩnh vực Bảo trợ xã hội tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để công dân trên địa bàn phường tra cứu, liên hệ giải quyết TTHC có liên quan về chế độ, chính sách.

DANH MỤC VÀ THỜI GIAN

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI UBND PHƯỜNG SƠN PHONG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3960 /QĐ-UBND ngày 05// 12/ 2011 của Chủ tịch UBND tỉnh)

--------------------------

LĨNH VỰC BẢO TRỢ, XÃ HỘI

 

STT

Lĩnh vực, thủ tục hành chính

Thời gian giải quyết

1

Xác nhận hộ nghèo

Trong ngày

2

Chính sách trợ giúp đối tượng người từ 85 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp BHXH

05 ngày

3

Xét trợ cấp đối với trẻ mồ côi

05 ngày

4

Xin hỗ trợ kinh phí mai táng đối với trường hợp bảo trợ xã hội

04 ngày

5

Xác nhận đơn xin hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Trong ngày

6

Xác nhận đơn xin hỗ trợ vốn hoàn lương của các đối tượng ma túy, mại dâm

Trong ngày

7

Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội đối tượng là người đơn thân thuộc hộ nghèo đang nuôi con nhỏ dưới 16 tuổi hoặc dưới 18 tuổi đang đi học văn hóa, học nghề.

05 ngày

8

Xin hưởng trợ cấp xã hội đối tượng trẻ em có cha và mẹ hoặc cha mẹ đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam, không có nguồn nuôi dưỡng, Người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tháng tuổi nhưng đang đi học văn hoá, học nghề

05 ngày

9

Đề nghị trợ cấp khó khăn đột xuất

05 ngày

10

Xác nhận hồ sơ tiếp nhận đối tượng xã hội vào cơ sở bảo trợ thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

02 ngày

11

Thẩm định hồ sơ trợ cấp thường xuyên cho gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi

10 ngày

12

Xác nhận ưu đãi trong giáo dục cho học sinh là người tàn tật, mồ côi, học sinh là người dân tộc thiểu số được hưởng chính sách hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

Trong ngày

13

Xác nhận giải quyết trợ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng đối tượng bảo trợ xã hội.

Trong ngày

14

Xác nhận đơn đề nghị chuyển địa điểm nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng

Trong ngày

15

Hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo và miễn, giảm tiền viện phí

Trong ngày

16

Đề nghị cấp lại thẻ Bảo hiểm y tế cho người nghèo

Trong ngày

17

Cấp Thẻ khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi tại các cơ sở y tế công lập

20 ngày

18

Cấp lại, đổi Thẻ khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi tại các cơ sở y tế công lập

20 ngày

 

Ghi chú: Thời gian giải quyết hồ sơ công việc là thời gian làm việc (không kể ngày nghỉ hàng tuần, lễ, tết), được tính kể từ ngày bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ đến ngày hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

Lượt xem:  0 Bản in Quay lại


Văn bản mới

tra cuu van ban
banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Liên kết hữu ích