Khối phố
uct
du lịch, tour du lich
Hoạt động cơ sở > Khối phố
Khối phố
(15/05/2015)
Danh sách liên hệ

 

 
 
Khối phố Xuyên Trung
 
 
Nguyễn Cây
Bí thư
 
 
DĐ: 
 
 
Lê Viết Toại 
Khối trưởng 
 
 
DĐ: 0935422163
 
 
Lê Ngọc Khá
Trưởng ban CTMT
 
 
DĐ: 0905410257
 
 
 
Khối phố Châu Trung
 
 
Huỳnh Viết Thuật
Bí thư
 
 
DĐ:
 
 
Huỳnh Viêt Vương
P.Trưởng khối
 
 
DĐ:
 
 
Huỳnh Kim Tho
Trưởng ban CTMT
 
 
DĐ: 
 
 
Khối phố Hà Trung  
 
Trương Thanh Hiền
Bí thư
 
 
DĐ: 0905552878
 
 
Phan Hữu Cường
Khối trưởng
 
 
DĐ: 0906442646
 
Huỳnh Minh
Trưởng ban CTMT
 
 
DĐ: 0989757990
 
 
Khối phố Thanh Nam Tây
 

Trần Tùy
Bí thư
 
 
DĐ: 0905284162
 
 
Nguyễn Khắc Tâm
P. Trưởng khối
 
 
DĐ: 
 
 
Lê Hồng Hà
Trưởng ban CTMT
 
 
DĐ: 01685269029
 
 
 
Khối phố Thanh Nam Đông
 
 
Huỳnh Viết Đâu
Bí thư kiêm khối trưởng
 
 
DĐ: 0919433880
 
 
 
 
 
Nguyễn Tấn
Trưởng ban CTMT
 
 
DĐ: 

 

UBND Phường Cẩm Nam

Lượt xem:  0 Bản in Quay lại


tra cuu van ban
banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Liên kết hữu ích