Khối phố
uct
du lịch, tour du lich
Hoạt động cơ sở > Khối phố
Khối phố
(15/05/2015)
Danh sách liên hệ

 

 
 
Khối phố Xuyên Trung
 
 
Nguyễn Cây
Bí thư
 
 
DĐ: 
 
 
Lê Viết Toại 
Khối trưởng 
 
 
DĐ: 0935422163
 
 
Lê Ngọc Khá
Trưởng ban CTMT
 
 
DĐ: 0905410257
 
 
 
Khối phố Châu Trung
 
 
Huỳnh Viết Thuật
Bí thư
 
 
DĐ:
 
 
Huỳnh Viêt Vương
P.Trưởng khối
 
 
DĐ:
 
 
Huỳnh Kim Tho
Trưởng ban CTMT
 
 
DĐ: 
 
 
Khối phố Hà Trung  
 
Trương Thanh Hiền
Bí thư
 
 
DĐ: 0905552878
 
 
Phan Hữu Cường
Khối trưởng
 
 
DĐ: 0906442646
 
Huỳnh Minh
Trưởng ban CTMT
 
 
DĐ: 0989757990
 
 
Khối phố Thanh Nam Tây
 

Trần Tùy
Bí thư
 
 
DĐ: 0905284162
 
 
Nguyễn Khắc Tâm
P. Trưởng khối
 
 
DĐ: 
 
 
Lê Hồng Hà
Trưởng ban CTMT
 
 
DĐ: 01685269029
 
 
 
Khối phố Thanh Nam Đông
 
 
Huỳnh Viết Đâu
Bí thư kiêm khối trưởng
 
 
DĐ: 0919433880
 
 
 
 
 
Nguyễn Tấn
Trưởng ban CTMT
 
 
DĐ: 

 

UBND Phường Cẩm Nam

Lượt xem:  0 Bản in Quay lại


Văn bản mới

tra cuu van ban
banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Liên kết hữu ích