Mặt trận và các đoàn thể
du lịch, tour du lich
Giới thiệu > Mặt trận và các đoàn thể
Mặt trận, Đoàn thể
(15/05/2015)
Danh sách liên hệ

 

 
 
MẶT TRẬN, ĐOÀN THỂ
  
 
Trần Trung Năm
Chủ tịch UBMTTQVN phường
 
 
DĐ: 01229580589
 
 
Nguyễn Cường
Chủ tịch Hội Nông Dân phường 
 
 
DĐ: 0984 892 253
 
 
Nguyễn Thị Huyền Liên
Chủ tịch Hội LHPN phường
 
 
DĐ: 0977058086
 
 
Nguyễn Xuân
Chủ tịch Hội CCB phường
 
 
DĐ: 0916904034
 
Lê Viết Bình
Bí thư Đoàn phường
 
 
DĐ: 0705956245
 

 

UBND Phường Cẩm Nam

Lượt xem:  0 Bản in Quay lại


Mặt trận, Đoàn thể 15/05/2015

Danh sách liên hệ

tra cuu van ban
tra cuu van ban
banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Liên kết hữu ích