Số liệu dân số
du lịch, tour du lich
Số liệu tổng hợp > Số liệu dân số
Dân số phường Cẩm An
(24/06/2019)
Dân số phường Cẩm An đến ngày 31/12/2018 phân theo khối phố

DÂN SỐ ĐẾN NGÀY 31/12/2018 PHÂN THEO KHỐI PHỐ

 (DÂN SỐ THỰC TẾ TẠI ĐỊA PHƯƠNG)

 

ĐVT: Người

STT

Khối phố

Dân số thời điểm 1/1

Dân số thời điểm 31/12

Dân số trung bình năm

 

Tổng số

Nữ

Tổng số

Nữ

Tổng số

Nữ

 
 

 

Tổng số

6260

3198

6323

3233

6292

3216

 

01

An Bàng

1521

774

1520

775

1521

775

 

02

An Tân

1336

693

1359

708

1348

701

 

03

Tân Thành

1044

532

1050

534

1047

533

 

04

Tân Thịnh

1601

819

1630

831

1616

825

 

05

Tân Mỹ

758

380

764

385

761

383

 

 

Văn phòng UBND Phường Cẩm An

Lượt xem:  0 Bản in Quay lại


Dân số 13/05/2015

Dân số trên địa bàn phường Cẩm An (có đến ngày 31/12/2018)

tra cuu van ban
tra cuu van ban
banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Liên kết hữu ích