Số liệu dân số
uct
du lịch, tour du lich
Số liệu tổng hợp > Số liệu dân số
Dân số
(13/05/2015)
Thống kê

 

Số TT
Chia Theo Khối Phố
Năm 2013
Năm 2014
Hộ
Nhân khẩu
Trong đó
 
Hộ
Nhân khẩu
 
Trong đó
 
Nam
Nữ
Nam
Nữ
Tổng số
 
1365
5.869
2.904
2.965
1046
6125
3002
3123
01
An Bàng
361
1.451
724
727
382
1526
758
768
02
An Tân
 
332
1.380
683
697
343
1441
701
740
03
Tân Thành
 
210
888
440
448
227
985
492
493
 04
Tân Thịnh
 
312
1.426
691
735
306
1500
727
773
05
Tân Mỹ
 
150
721
366
358
163
801
400
401

UBND Phường Cẩm An

Lượt xem:  4 Bản in Quay lại


Văn bản mới

tra cuu van ban
banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Liên kết hữu ích