Các xã
du lịch, tour du lich
Khối xã
(18/04/2015)
Danh bạ

 

1. XÃ CẨM HÀ
 Địa chỉ: Thôn Trảng Kèo
 Số ĐT: 0510 3861 295
 Email:
 Fax:
Nguyễn Kim Sáu
TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND
 CQ: 0510 3950 037
 NR:
 DĐ: 0905 146725
 Email:
Nguyễn Văn Kỹ
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy
 CQ: 0510 3950 037
 NR:
 DĐ: 0905232011
 Email:
Ngụy  Như Mười
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND
 CQ: 0510 3861 295
 NR:
 DĐ: 0905 311935
 Email:
Nguyễn Duy Quý
Phó Chủ tịch HĐND
 CQ: 0510 3861 295
 NR:
 DĐ: 0905 558275
 Email:
 
Mai Kim Phương
Phó Chủ tịch UBND
 CQ: 0510 3861 295
 NR:
 DĐ: 0989 932682
 Email:
2. XÃ CẨM KIM
 Địa chỉ: Thôn Trung Châu
 Số ĐT: 0510 3934 296
 Email:
 Fax:
Huỳnh Kim Hồng
Bí thư Đảng ủy
 
CQ: 0510 3934 296
 NR:
 DĐ: 01233052505 
 Email:
Huỳnh Tấn Ca
Chủ tịch HĐND
 CQ: 0510 3934 296
 NR:
 DĐ: 0905 244748
 Email:
Huỳnh Ngọc Hùng
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy
CQ:
 NR: 0510 3.934 631
 DĐ: 0905 800108
 Email:
Phan Trọng Nhân 
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND
 CQ: 0510 3934 244
 NR:
 DĐ: 0905 323059
 Email:
Huỳnh Kim Cư
Phó Chủ tịch HĐND
 CQ:
 NR: 0510 3934 300
 DĐ: 0935512046
 Email:
Lê Duy Vinh
Phó Chủ tịch UBND
 CQ:
 NR: 
 DĐ: 
 Email:
3. XÃ CẨM THANH
 Địa chỉ: Thôn Võng Nhi, xã Cẩm Thanh
 Số ĐT: 0510 3933 003
 Email: tranluong76@gmail.com
 Fax:
Nguyễn Thị Vân
UV BTV, Bí thư Đảng ủy xã
 CQ:
 NR: 
 DĐ: 0905 250058
 Email: 
Trần Chiến 
 
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy
Chủ tịch HĐND xã
 CQ: 0510 3933 003
 NR: 0510 3933 152
 DĐ: 0906 512647
 Email:
 
Lê Thanh
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND
 CQ: 0510 3861 420
 NR: 0510 3861 650
 DĐ: 0914 162220
 Email: thanhlett75@yahoo.com
Bùi Minh Thuận
Phó Chủ tịch UBND
CQ: 0510 3861 420
 NR:
 DĐ:01686008099
 Email:
Nguyễn Hùng Linh
Phó Chủ tịch UBND
 CQ: 0510 3861 420
 NR:
 DĐ:
 Email:
4. XÃ TÂN HIỆP
 Địa chỉ: Thôn Bãi Làng
 Số ĐT: 0510 3930 119
 Email : danguytanhiep@gmail.com
 Fax: 0510 3930 121
Trần Tấn Dũng
TUV, Bí thư Đảng ủy
 CQ: 0510 3930 119
 NR:
 DĐ: 0989639724
 Email:
Cao Văn Phải
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy,
Chủ tịch HĐND
 CQ: 0510 3861 191
 NR: 0510 3930 002
 DĐ: 0987 443821
 Email:
 
Nguyễn Văn An
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND
 CQ: 0510 3861 191
 NR: 0510 3930 036
 DĐ: 0987 128876
 Email:
Nguyễn Văn Trọng
Phó Chủ tịch HĐND
 CQ:
 NR: 0510 3930 034
 DĐ: 0975 278511
 Email:
Mai Quốc Bảo
Phó Chủ tịch UBND
 CQ: 0510 3861 191
 NR :
 DĐ: 
 Email: 
Phạm Thị Mỹ Hương
Phó Chủ tịch UBND
 CQ: 0510 3861 191
 NR :
 DĐ 0169 5845899
 Email: 

 

Lượt xem:  1 Bản in Quay lại


Văn bản mới

tra cuu van ban
banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Liên kết hữu ích

Du thuyen Ha Long