Các xã
du lịch, tour du lich
Khối xã
(18/04/2015)
Danh bạ

 

1. XÃ CẨM HÀ
 Địa chỉ: Thôn Trảng Kèo
 Số ĐT: 0510 3861 295
 Email:
 Fax:
Nguyễn Kim Sáu
TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND
 CQ: 0510 3950 037
 NR:
 DĐ: 0905 146725
 Email:
Nguyễn Văn Kỹ
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy
 CQ: 0510 3950 037
 NR:
 DĐ: 0905232011
 Email:
Ngụy  Như Mười
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND
 CQ: 0510 3861 295
 NR:
 DĐ: 0905 311935
 Email:
Nguyễn Duy Quý
Phó Chủ tịch HĐND
 CQ: 0510 3861 295
 NR:
 DĐ: 0905 558275
 Email:
 
Mai Kim Phương
Phó Chủ tịch UBND
 CQ: 0510 3861 295
 NR:
 DĐ: 0989 932682
 Email:
2. XÃ CẨM KIM
 Địa chỉ: Thôn Trung Châu
 Số ĐT: 0510 3934 296
 Email:
 Fax:
Huỳnh Kim Hồng
Bí thư Đảng ủy
 
CQ: 0510 3934 296
 NR:
 DĐ: 01233052505 
 Email:
Huỳnh Tấn Ca
Chủ tịch HĐND
 CQ: 0510 3934 296
 NR:
 DĐ: 0905 244748
 Email:
Huỳnh Ngọc Hùng
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy
CQ:
 NR: 0510 3.934 631
 DĐ: 0905 800108
 Email:
Phan Trọng Nhân 
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND
 CQ: 0510 3934 244
 NR:
 DĐ: 0905 323059
 Email:
Huỳnh Kim Cư
Phó Chủ tịch HĐND
 CQ:
 NR: 0510 3934 300
 DĐ: 0935512046
 Email:
Lê Duy Vinh
Phó Chủ tịch UBND
 CQ:
 NR: 
 DĐ: 
 Email:
3. XÃ CẨM THANH
 Địa chỉ: Thôn Võng Nhi, xã Cẩm Thanh
 Số ĐT: 0510 3933 003
 Email: tranluong76@gmail.com
 Fax:
Nguyễn Thị Vân
UV BTV, Bí thư Đảng ủy xã
 CQ:
 NR: 
 DĐ: 0905 250058
 Email: 
Trần Chiến 
 
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy
Chủ tịch HĐND xã
 CQ: 0510 3933 003
 NR: 0510 3933 152
 DĐ: 0906 512647
 Email:
 
Lê Thanh
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND
 CQ: 0510 3861 420
 NR: 0510 3861 650
 DĐ: 0914 162220
 Email: thanhlett75@yahoo.com
Bùi Minh Thuận
Phó Chủ tịch UBND
CQ: 0510 3861 420
 NR:
 DĐ:01686008099
 Email:
Nguyễn Hùng Linh
Phó Chủ tịch UBND
 CQ: 0510 3861 420
 NR:
 DĐ:
 Email:
4. XÃ TÂN HIỆP
 Địa chỉ: Thôn Bãi Làng
 Số ĐT: 0510 3930 119
 Email : danguytanhiep@gmail.com
 Fax: 0510 3930 121
Trần Tấn Dũng
TUV, Bí thư Đảng ủy
 CQ: 0510 3930 119
 NR:
 DĐ: 0989639724
 Email:
Cao Văn Phải
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy,
Chủ tịch HĐND
 CQ: 0510 3861 191
 NR: 0510 3930 002
 DĐ: 0987 443821
 Email:
 
Nguyễn Văn An
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND
 CQ: 0510 3861 191
 NR: 0510 3930 036
 DĐ: 0987 128876
 Email:
Nguyễn Văn Trọng
Phó Chủ tịch HĐND
 CQ:
 NR: 0510 3930 034
 DĐ: 0975 278511
 Email:
Mai Quốc Bảo
Phó Chủ tịch UBND
 CQ: 0510 3861 191
 NR :
 DĐ: 
 Email: 
Phạm Thị Mỹ Hương
Phó Chủ tịch UBND
 CQ: 0510 3861 191
 NR :
 DĐ 0169 5845899
 Email: 

 

Lượt xem:  1 Bản in Quay lại


tra cuu van ban
banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Liên kết hữu ích