Các phường
uct
du lịch, tour du lich
Thông tin liên hệ > Các phường
Khối Phường
(18/04/2015)
Danh bạ
VIII. KHỐI PHƯỜNG
 
1. PHƯỜNG CẨM AN
 Địa chỉ: Khối Tân Thịnh
 Số ĐT: 0510 3927 360
 Email: Congha106@gmail.com
 Fax:
 
 
Võ Nể
TUV, Bí thư Đảng ủy
 
 
 CQ: 0510 3938222
 NR:
 DĐ: 0913 406310
 Email:
 
 
Lê Thị Tài 
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy
 
 
 CQ: 0510 3938 222
 NR: 0510 3927 390
 DĐ: 0935 716158
 Email:
 
 
Đinh Dũng
Phó Chủ tịch HĐND 
 
 
 CQ: 0510 3927 360
 NR:
 DĐ: 0935 617108
 Email:
 
 
Lê Tấn Việt
Chủ tịch UBND
 
 
 CQ: 0510 3927 360
 NR:
 DĐ: 0905 440315
 Email:
 
 
Nguyễn Thành Công
Phó Chủ tịch UBND
 
 
 CQ: 0510 3927 360
 NR:
 DĐ: 
 Email:
 
 
Nguyễn Văn Quang
Phó Chủ tịch UBND
 
 
 CQ: 0510 3927 360
 NR:
 DĐ: 0905 233412
 Email:
 
 
2. PHƯỜNG CẨM CHÂU
 Địa chỉ: 456 Cửa Đại
 Số ĐT: 0510 3861 226
 Email:
 Fax:
 
 
Đinh Cao Thắng
TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND
 
 
 CQ: 0510 3923 998
 NR:
 DĐ: 0905 860737
 Email:
 
 
Lương Sơn 
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND
 
 
 CQ: 0510 3863 341
 NR:
 DĐ: 0905 247074
 Email:
 
 
Lê Bợ
Phó Chủ tịch HĐND
 
 
 CQ: 0510 3861 226
 NR:
 DĐ: 0905 701895
 Email:
 
 
Nguyễn Thị Hồng
Phó Chủ tịch UBND
 
 
 CQ: 0510 3861 226
 Email:
 
 
3. PHƯỜNG CẨM NAM
 Địa chỉ: Khối Châu Trung
 Số ĐT: 0510 3936 158
 Email:
 Fax:
 
 
Nguyễn Đình Hòa
TUV, Bí thư Đảng ủy
 
 
 CQ: 0510 3936 158
 NR:
 DĐ: 0982 221973
 Email:
 
Trương Văn Trung
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy
 
 
 CQ: 0510 3936 158
 NR:
 DĐ: 0905 504016
 Email:
 
 
Đỗ Văn Tuấn
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND
 
 
 CQ: 0510 3864 770
 NR: 0510 3936 059
 DĐ: 0913 422351
 Email:
 
 
Trần Trung Năm
Phó Chủ tịch HĐND
 
 
 CQ: 0510 3936 158
 NR:
 DĐ: 01229 580589
 Email:
 
 
Phạm Công Định 
Phó Chủ tịch UBND
 
 
 CQ: 0510 3864 770
 NR:
 DĐ: 0906 478909
 Email:
 
 
Phạm Kiêu 
Chủ tịch UBND
 
 
 CQ: 0510 3864 770
 NR:
 DĐ: 0935 807909
 Email:
 
 
4. PHƯỜNG CẨM PHÔ
 Địa chỉ: 82 Trần Hưng Đạo
 Số ĐT: 0510 3916 690
 Email:
 Fax:
 
 
Nguyễn Đức Chung
TUV, Bí thư Đảng ủy,
 
 
 
 CQ: 0510 3916 690
 NR: 
 DĐ: 0983 178007
 Email:
 
 
Ngô Tòa
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND
 
 
 CQ: 0510 3864 643
 NR: 0510 3864 757
 DĐ: 0913 888679
 Email:
 
 
Nguyễn Tấn Cường
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND
 
 
 CQ: 0510 3861 221
 NR:
 DĐ: 0905 060665
 Email:
 
 
Ngô Nguyên Thọ
Phó Chủ tịch HĐND
 
 
 CQ: 0510 3916 690
 NR:
 DĐ: 0905 137592
 Email:
 
 
 
 
Dương Thị Thu Trà
Phó Chủ tịch UBND
 
 
 CQ: 0510 3861 221
 NR:
 DĐ: 0905 038565
 Email:
 
 
5. PHƯỜNG CỬA ĐẠI
 Địa chỉ: Khối Phước Trạch
 Số ĐT: 0510 3927 683
 Email:
 Fax:
 
 
Tạ Thị Sinh
TUV, Bí thư Đảng ủy,
Chủ tịch HĐND
 
 
 CQ: 0510 3927 690
 NR:
 DĐ: 0905 553169
 Email:
 
 
Dương Văn Sáu
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy
 
 
 CQ: 0510 3927 683
 NR:
 DĐ: 0914 230690
 Email:
 
 
Nguyễn Sinh
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND
 
 
 CQ: 0510 3927 685
 NR:
 DĐ: 0905 017502
 Email:
 
 
Võ Xí
Phó Chủ tịch HĐND
 
 
 CQ: 0510 3927 681
 NR:
 DĐ: 0905 652150
 Email:
 
 
Phan Thị Thái Hòa
Phó Chủ tịch UBND
 
 
 CQ: 0510 3927 007
 NR:
 DĐ: 097 3656081
 Email:
 
 
Lê Công Sỹ 
Phó Chủ tịch UBND
 
 
 CQ: 0510 3927 007
 NR:
 DĐ: 0914 245601
 Email:
 
 
6. PHƯỜNG MINH AN
 Địa chỉ: 146 Trần Phú
 Số ĐT: 0510 3861 223
 Email:
 Fax:
 
 
Bùi Văn Dũng
TUV, Bí thư Đảng ủy
 
 
 CQ: 0510 3862 895
 NR: 
 DĐ: 0988 6207000
 Email: 
 
Lê Ngọc Anh
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND
 
  CQ: 0510 3861 223
 NR:
 DĐ: 0974 159109
 Email:
 
 
Lê Quang Trung 
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND
 
 
 CQ: 0510 3861 223
 NR:
 DĐ: 0914 057212
 Email:
 
 
Huỳnh Thị Mai
Phó Chủ tịch HĐND
 
 
 CQ: 0510 3861 223
 NR:
 DĐ: 
 Email:
 
 
Tạ Ngọc Ánh 
Phó Chủ tịch UBND
 
 
 CQ: 0510 3861 223
 NR:
 DĐ: 
 Email:
 
 
Nguyễn Trần Vũ 
Phó Chủ tịch UBND
 
 CQ: 0510 3861 223
 NR:
 DĐ: 0983321863
 Email:
 
7. PHƯỜNG SƠN PHONG
 Địa chỉ:  Tổ 16 Khối Phong Thiện – Sơn Phong
 Số ĐT: 3914 011
 Email:
 Fax:
 
 
Dương Thị Toàn
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND
 
 
  CQ: 0510 2211 913
 NR:
 DĐ: 
 Email:
 
 
 
Chủ tịch UBND phường
 
 
 CQ: 0510 3861 232
  Email:
 
 
Phạm Văn Dũng
Phó Chủ tịch UBND
 
 
 
 
 
8. PHƯỜNG TÂN AN
 Địa chỉ: 544 Hai Bà Trưng
 Số ĐT: 0510 3921 501
 Email:
 Fax:
 
 
Trần Lộc
Bí thư Đảng ủy
 
 
 CQ: 0510 3921 051
 NR:
 DĐ: 0917 986620
 Email:
 
 
Trần Xuân Tính
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy,
Chủ tịch HĐND
 
 
 CQ: 0510 3921 051
 NR:
 DĐ: 
 Email:
 
 
Lê Mới
TUV, Chủ tịch UBND
 
 
 CQ: 0510 3920 392
 NR :
 DĐ: 0905 357248
 Email:
 
 
Ngụy Thị Như Đào
Phó Chủ tịch HĐND
 
 
 CQ: 0510 3864 201
 NR:
 DĐ: 01652 663074
 Email:
 
 
Đinh Hoa 
Phó Chủ tịch UBND
 
 
 CQ: 0510 3864 201
 NR:
 DĐ: 0127 8737965
 Email:
 
 
9. PHƯỜNG THANH HÀ
 Địa chỉ: Khối 6
 Số ĐT: 0510 3864 040
 Email:
 Fax:
 
 
Nguyễn Kim Châu
Bí thư Đảng ủy
 
 
 CQ: 0510 3922 283
 NR:
 DĐ: 
 Email:
 
 
Kiếu Văn Sang
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy
 
 
 CQ: 0510 6545 292
 NR:
 DĐ: 0967060599
 Email:
 
 
Kiếu Văn Sang
Chủ tịch HĐND
 
 
 CQ: 0510 6545 292
 NR:
 DĐ: 0967060599
 Email:
 
 
Nguyễn Kim Trình
Phó Chủ tịch HĐND
 
 
 CQ: 0510 3864 040
 NR:
 DĐ: 0983 357158
 Email:
 
Nguyễn Văn Tú
 Chủ tịch UBND
 
 
 
CQ: 0510 3864 040
 NR: 0510 3922 021
 DĐ: 0905 652477
 Email:
 
Nguyễn Văn Nhật 
Phó Chủ tịch UBND
 
 CQ: 0510 3864 040
 NR :
 DĐ: 0935 071 371
 Email:

 

Lượt xem:  1 Bản in Quay lại


Văn bản mới

tra cuu van ban
banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Liên kết hữu ích