Đơn vị sự nghiệp
du lịch, tour du lich
Thông tin liên hệ > Đơn vị sự nghiệp
Khối Đơn vị sự nghiệp
(18/04/2015)
Danh bạ
VI. KHỐI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP
 
1. BAN QUẢN LÝ CHỢ
 Địa chỉ: 10/10 Bạch Đằng
 Số ĐT : 0235 861 323
 Email:
 Fax:
 
 
Đinh Thị Hường
Trưởng ban, Bí thư Chi bộ
 
 
 CQ: 0510  3929 323
 NR: 0510 3862 007
 DĐ: 0935 542038
 Email:
 
 
Nguyễn Thị Quyên
Phó Trưởng ban, Phó Bí thư Chi bộ
 
 
 CQ: 0510 3861 323
 NR: 0510 3916 127
 DĐ: 0904 772687
 Email:
 
 
Nguyễn Đình Bình
Phó Trưởng ban
 
 
 CQ: 0510 3861 323
 NR: 
 DĐ: 
 Email:
 
Nguyễn Hồng Ninh
Phó Trưởng ban
 CQ: 0510 3861 323
 NR:
 DĐ: 0122 2434718
 Email:
 
2. BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
 Địa chỉ: 09 Trần Hưng Đạo
 Số ĐT: 0510 2211 987
 Email:
 Fax:
 
 
Phạm Văn Điểu
Giám đốc, Phó Bí thư Chi bộ
 
 
 CQ: 0510 2211 987
 NR:
 DĐ: 0914 026226
 Email: dieu64@gmail.com
 
 
Huỳnh Văn Công
Phó Giám đốc, Bí thư Chi bộ
 
 
 CQ: 0510 2211 987
 NR:
 DĐ: 0905 313397
 Email:
 
 
Nguyễn Tấn Quang
Phó Giám đốc
 
 
 CQ: 0510 2211 987
 NR:
 DĐ: 0905 029044
 Email:
 
 
3. BẢO HIỂM XÃ HỘI
 Địa chỉ: 483 Hai Bà Trưng
 Số ĐT: 0510 3861 139
 Email: bhxhha483@gmail.com
 Fax:
 
 
Trương Thị Minh Tâm
Giám đốc phụ trách, Bí thư Chi bộ
 
 
 CQ: 0510 3861 139
 NR:
 DĐ: 0914 054231
 Email: mtamhoian270@yahoo.com.vn
 
 
Nguyễn Hồng Quang
Phó Giám đốc, Phó Bí thư Chi bộ
 
 
 CQ: 0510 3920 090
 NR:
 DĐ: 0905 139529
 Email: quangbhxhhoian@gmail.com
 

Phùng Văn Hoàng

Phó Giám đốc

CQ: 0510 3622978
 NR: 
 DĐ: 0905 337435
 Email:
 
4. BỆNH VIỆN ĐA KHOA
 Địa chỉ: 04 Trần Hưng Đạo
 Số ĐT: 0510 3861 364
 Email: bvdkhoian@dng.vnn.vn
 Fax: 0510 3864 566
 
 
Trương Văn Thế 
Giám đốc, Phó Bí thư Đảng ủy
 
 
 CQ: 0235 3914 660
 NR: 0510 3861 393
 DĐ: 0905 124414
 Email: tvtdr@yahoo.com.vn   
 
 
Hồ Hữu Phước
Phó Giám đốc
 
 
 CQ: 0510 3911 4659
 NR: 0510 3861  419
 DĐ: 0903 583013
 Email: bshohuuphuochoian@gmail.com
 
 
5. ĐÀI TRUYỀN THANH
 Địa chỉ: 1A Hoàng Diệu
 Số ĐT: 0510 3861 213
 Email: daittha@gmail.com
 Fax:
 
 
Trương Thị Ngọc Cẩm
Trưởng đài
 
 
 CQ: 0235 3861 213
 NR:
 DĐ:
 Email: 0977590599
 
 
Nguyễn Thị Thanh Lương
Phó Trưởng đài
 
 
 
6. ĐỘI KIỂM TRA QUY TẮC
 Địa chỉ: 26 Nguyễn Thái Học
 Số ĐT: 0.235 3862 358
 Fax:
 
 
Ngô Thông
Đội Trưởng, Bí Thư Chi bộ
 
 
 CQ: 0235 3862 358
 NR:
 DĐ: 0905 357151
 Email:
 
 
Trần Trọng Vĩnh
Đội Phó, Phó Bí thư Chi bộ
 
 
 CQ: 0235 3862 358
 NR:
 DĐ: 0935 688553
 Email:
 
 
Dương Văn Phu
Đội Phó
 
 
 CQ: 0235 3862 358
 NR:
 DĐ: 0905 914131
 Email:
 
 
Cao Thanh Tâm
Đội Phó
 
 
 CQ: 0235 3862 358
 NR:
 DĐ: 0905 234059
 Email:
 
 
7. ĐỘI QUẢN LÝ KHAI THÁC YẾN
 Địa chỉ: 53 Nguyễn Thái Học
 Số ĐT: 0235 3861 237
 Email:
 Fax:
 
 
Đặng Xuân Anh
Đội Trưởng, Bí thư Đảng ủy
 
 
 CQ: 0510 3861 237
 NR: 0510 3933 923
 DĐ: 0905 176038
 Email:
 
Cao Văn Năm
Đội Phó
 
 CQ: 0510 3911 097
 NR: 0510 3950 234
 DĐ: 0974 985739
 Email:
 
 
Trương Minh Vũ
Đội Phó
 
 
 CQ: 0510 3910 829
 NR: 0510 3914 539
 DĐ: 0914 152557
 Email:
 
Huỳnh Ty
Đội Phó
 
 
8. TRẠM BẢO VỆ THỰC VẬT
 Địa chỉ: 22 Nguyễn Tất Thành
 Email: trambaovethucvathoian@gmail.com
 Fax:
 
 
Nguyễn Văn Bình
Trưởng Trạm BVTV
Phó Bí thư Chi bộ,
 
 
 CQ: 0510 3861 406
 NR:
 DĐ: 0905 236126
 Email:
 
 
Trần Mỳ
Phó Trưởng Trạm BVTV
 
 
 CQ: 0510 3861406
 NR:
 DĐ: 0128 8551947
 Email:
 
 
9. TRẠM KHUYẾN NÔNG
 Địa chỉ: 02 Lý Thường Kiệt
 Số ĐT: 0510 3862 680
 Email: khuyennonghoian@gmail.com
  
 
Phan Ngọc Long
Trạm trưởng Trạm Khuyến nông
 
 
 DĐ:0905185173
 
 
Thị Hồng Trang
Trạm Phó Trạm khuyến nông
 
 
 DĐ: 0905460423
 
 
10. TRẠM THÚ Y
Địa chỉ:
Số điện thoại:
 
 
Ngô Thị Chung
Phó Trưởng Trạm Thú y
 
 
 CQ: 0510 3861 316
 NR:
 DĐ: 0935 751559
 Email:
 
 
11. TRUNG TÂM GDTX-DẠY NGHỀ
 Địa chỉ: 13 Trần Hưng Đạo
 Số ĐT: 0510 3861 321
 Email:
 Fax:
 
Nguyễn Tùng
Giám đốc, Bí thư Chi bộ
  DĐ: 0905 247032
 CQ: 0510 3910 640
 
 
Nguyễn Thị Tú Trâm
Phó Giám đốc
 
 
 CQ: 0510 3861 321
 NR:
 
 
12. TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
 Địa chỉ: 03 Nguyễn Huệ
 Số ĐT: 0235 3910 514
 Email: ttptqdhoian@gmail.com
 Fax: 0235 3911 545
 
 
Trần Chín
 Giám đốc, Bí thư Chi bộ
 
 
 CQ: 0235 3915 185
 NR: 0235 3923  765
 DĐ: 0905 616441
 Email:
 
 
13. TRUNG TÂM QUẢN LÝ BẢO TỒN DI SẢN VĂN HÓA
 Địa chỉ: 10B Trần Hưng Đạo
 Số ĐT: 0235 3862 367
 Email: ttqlbtdt@gmail.com
 Fax: 0235 3861 779
 
 
Nguyễn Chí Trung
TUV, Giám đốc, Bí thư Đảng ủy
 
 
 CQ: 0235 3501 939
 NR:0235 3862 645
 DĐ: 0905 193407
 Email: chitrunghoian@gmail.com
 
 
Trần Văn An
Phó Giám đốc, Phó Bí thư Đảng ủy
 
 
 CQ: 0235 3501 874
 NR: 0235 3921 263
 DĐ:
 Email: tranvanan.hoian@gmail.com
 
 
Phạm Phú Ngọc 
Phó Giám đốc
 
 
 CQ: 0235 3501 873
 NR:
 DĐ:
 Email:
 
 
Võ Đăng Phong
Phó Giám đốc
 
 
 CQ: 0235 3501 555
 NR:
 DĐ: 0913 499680
 Email: vodangphong@gmail.com
 
 
14. TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO
 Địa chỉ: 01 Nguyễn Trường Tộ
 Số ĐT: 0235 3861 327             
 Fax: 0235 3863 761
 
 
Võ Phùng
Giám đốc, Phó Bí thư Đảng ủy
 
 
 CQ: 0235 3863 206
 NR: 0235 3861 726
 DĐ: 0913 492217
 Email: phungv.hoian@gmail.com
 
 
Nguyễn Đình Tịnh
Phó Giám đốc
 
 
 CQ: 0235 3910318
 NR: 0235 3862 580
 DĐ: 0914056645
 Email
 
 
Trần Đình Châu 
Phó Giám đốc
 
 
 CQ: 0235 3861845
 NR: 0235 3862 581
 DĐ: 0905126685
 Email: chautd.hoian@gmail.com
 
 
 
 
 CQ: 0235 3910 035
 
 
 
15. TRUNG TÂM Y TẾ
 Địa chỉ: 153 Lý Thường Kiệt
 Số ĐT: 0510 3861 496
 Email: ttyttphoian@yahoo.com
 Fax: 0510 3861 496
 
 
Nguyễn Thị Ngọc Anh
TUV, Giám đốc
 
 
 CQ:
 NR: 0510 3934 049
 DĐ: 0914 478489
 Email:
 
 
Trương Thị Minh Đào
Phó Giám đốc
 
 
 CQ: 0510 3914 754
 NR: 0510 3861 507
 DĐ: 0905 139566
 Email:
 
 
Lê Ngọc Linh
Phó Bí thư Chi bộ
 
 
 CQ: 0510 3861 496
 NR:
 DĐ: 0905 118223
 Email:
 
 
16. CHI CỤC THUẾ
 Địa chỉ: 03 Lê Văn Hiến, Phường Tân An, Hội An
 Số ĐT: 0510 3910 437
 Email: ccthan.qna@gdt.gov.vn
 Fax: 0510 3910 437
 
 
Trần Quang Mai
Chi cục Trưởng,
Bí thư Đảng ủy
 
 
 CQ: 0510 3910 638
 NR: 0510 3862 939
 DĐ: 0979 862939
 Email: tqmai.qna@gdt.gov.vn
 
 
Lê Thị Phú
Phó Chi cục Trưởng
 
 
 CQ: 0510 2212 235
 NR: 0510 3861 495
 DĐ: 0913 480934
 Email: ltphu.qna@gdt.gov.vn
 
 
Huỳnh Mạnh Hùng
Phó Chi cục Trưởng
 
 
 CQ: 0510 3861 408
 NR: 0510 3923 083
 DĐ: 0905 422405
 Email: hmhung.qna@gdt.gov.vn
 
 
Nguyễn Văn Mừng
Phó Chi cục Trưởng
 
 
 CQ: 0510 2212 253
 NR: 0510 3861 564
 DĐ: 0935 555355
 Email: nvmung.qna@gdt.gov.vn
 
 
Phạm Văn Thái
Phó Bí thư Đảng ủy
 
 
 CQ: 0510 3911 395
 NR:
 DĐ: 0904 131376
 Email:
 
 
17. HẠT KIỂM LÂM
 Địa chỉ: 95 đường 18 tháng 8
 Số ĐT: 0510 3861 381
 Email: nghuuthe_dng@yahoo.com
 Fax:
 
 
Lê Nho Năm
Hạt Trưởng , Bí thư Chi bộ
 
 
 CQ:0510 2212 697
 NR:
 DĐ: 0905100939
 Email:
 
 
Phạm Đình Lâm
Phó Bí thư Chi bộ
 
 
 CQ: 0510 2212 697
 NR:
 DĐ: 0906438669
 Email: 
 
 
18. KHO BẠC NHÀ NƯỚC
 Địa chỉ: 01B Trần Hưng Đạo
 Số ĐT: 0510 3861 336
 Email:
 Fax: 0510 3861 467
 
 
Phạm Văn Anh
Giám đốc
 
 
 CQ: 0510 3914 212
 NR: 0510 3863 363
 DĐ: 0914 022258
 Email:
 
 
Phan Hùng 
Phó Giám đốc
 
 
 CQ: 0510 3914 575
 NR: 0510 3864 935
 DĐ: 0983 357205
 Email:
 

 

Phòng Văn hóa và Thông Tin Hội An

Lượt xem:  6 Bản in Quay lại


Trạm Bảo vệ thực vật Thành phố Hội An 17/04/2015

Trạm Bảo vệ thực vật Thành phố Hội An trực thuộc Chi cục BVTV Tỉnh Q.Nam là đơn vị quản lý Nhà nước chuyên ngành Bảo vệ thực vật ( BVTV), kiểm dịch thực vật ( KDTV), Trồng trọt, Phân bón, Giống cây trồng và Thuốc BVTV trên địa bàn Thành phố Hội An, đồng thời hoạt động chuyên môn theo hướng dẫn của Chi cục BVTV Tỉnh Q.Nam và thực hiện các chương trình sự nghiệp của ngành mà UBND Thành phố Hội An giao.

Đội quản lý và khai thác yến 17/04/2015

Website: yensaohoian.net.vn

Văn bản mới

tra cuu van ban
banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Liên kết hữu ích

Du thuyen Ha Long