Nội chính
uct
du lịch, tour du lich
Thông tin liên hệ > Nội chính
Khối Nội chính
(18/04/2015)
Danh bạ

 

KHỐI NỘI CHÍNH
1. CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ
 Địa chỉ: 107 Trần Hưng Đạo
Số ĐT: 0510 3861 463
Email: hoian.qnm@moj.gov.vn
 Fax: 0510 3917 866
 
Phạm Văn Tuấn
Chi Cục  Trưởng
CQ: 0103917766
NR: 05103 861160
DĐ: 0914 167607
 
Nguyễn Tấn Trung
Chi Cục Phó
 
CQ: 0510 3925505
NR: 05103 921456
DĐ: 0905264547
 Email: hoian.qnm@moj.gov.vn
Phạm Văn Hữu
Phó Bí thư chi bộ
CQ: 5010 3917886
NR: 05103 929300
DĐ: 0167 2974300
 
2. CÔNG AN THÀNH PHỐ
Địa chỉ: 08 Hoàng Diệu
Số ĐT: 0510 3911 849
Email:
Fax: 0510 3861 354
 
 
Đinh Xuân Nghĩ
 
  CQ: 0510 3861 037
  NR:
  DĐ: 0905160668
  Email:
 
 
Trần Dũng
TUV, Phó Trưởng Công An
 
 
  CQ: 0510 3861 036
  NR: 0510 3923 258
  DĐ: 0932 565939
  Email:
 
 
Nguyễn Văn Hòa
Phó Trưởng Công An,
Phó Bí thư Đảng ủy
 
  CQ: 0510 3864 266
  NR: 0510 3863 385
  DĐ: 0914 018764
  Email:
 
 
Lâm Bảy
Phó Trưởng Công An
 
  CQ: 0510 3911 379
  NR: 0510 3863 171
  DĐ: 0982 131363
  Email:
 
 
 
3. CƠ QUAN QUÂN SỰ THÀNH PHỐ
                                   Địa chỉ: 378 Cửa Đại, thành phố Hội An
                                   Số ĐT: 0510 3861 296
                                       Email:
                                       Fax: 0510 3861 296
 
 
Nguyễn Văn An
Chỉ huy Trưởng
 
 
  CQ: 0510 3861 031
  DĐ: 0982 740417
  Email:
 
 
Nguyễn Quang Huy
Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng
 
 
  CQ:  0510. 3924240
  DĐ: 0982914514
 
 
Trang Hoàng Mỹ
Chính trị viên
 
  CQ:
  NR:        
  DĐ: 0984 503816  
  Email:
 
Trần Ba
Phó Chỉ huy Trưởng - động viên
 
  CQ: 0510 3923 996               
  NR: 0511.3687 498
  DĐ: 0983 651636  
  Email:
 
 
4. PHÒNG TƯ PHÁP THÀNH PHỐ
  Địa chỉ: 02 Thái Phiên
Số ĐT: 0510 3861 501
Email: tuphaphoian@yahoo.com
                                         Fax: 0510 3861 501
 
 
Nguyễn Văn Chu
Trưởng phòng, Bí thư Chi bộ
 
 
  CQ: 0510 3914 725 
  NR: 0510 6545 191
  DĐ: 0975 261041
  Email: chuptp@yahoo.com
 
 
Nguyễn Văn Phụ
Phó Trưởng phòng
 
 
  CQ: 0510 3911 979 
  NR: 0510 3916 878
  DĐ: 0905 212941
  Email: vanphuha1969@yahoo.com
 
 
Lê Thị Thanh Vân
Phó Trưởng phòng
 
 
  CQ: 3911 797
  NR: 3921 044
  DĐ: 0169 9018096
  Email: lethanhvan1973@gmail.com
 
 
5. THANH TRA THÀNH PHỐ
                                          Địa chỉ: 09 Trần Hưng Đạo
                                          Số ĐT: 0510 3861 247
                                              Email: thanhtraha@gmail.com
                                              Fax:
 
 
Lê Công Quý
TUV, Chánh Thanh tra
Bí thư Chi bộ
 
 
  CQ: 0510 3914 245
  NR: 0510 6520 161
  DĐ: 0905 420346
  Email: quylecong@gmail.com
 
 
Dương Tân
Phó Chánh Thanh tra
Phó Bí thư Chi bộ
 
 
  CQ: 0510 3861 247
  NR: 0510 3921 576
  DĐ: 0122 4544941
  Email:
 
 
6. TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
                                    Địa chỉ: 105 Trần Hưng Đạo
                                    Số ĐT: 0510 3861 278
                                        Email: hoian.tatp@toan.gov.vn
                                        Fax: 0510 3861 278
 
 
Nguyễn Văn Sinh
Chánh án, Bí thư Chi bộ
 
 
  CQ: 2212 473
  NR:
  DĐ: 0914 057216
  Email:
 
 
Nguyễn Hùng
Phó Chánh án
Phó Bí thư Chi bộ
 
 
  CQ: 3916 326
  NR:
  DĐ: 0905 192579
  Email:
 
 
7. VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
                             Địa chỉ: 09B Trần Hưng Đạo
                             Số ĐT: 0510 3861 269
                                Email:
                                Fax: 0510 3861 269
 
 
Phạm Đình Sự
TUV, Viện Trưởng
Bí thư Chi bộ
 
 
  CQ: 0510 3510 522
  NR: 0510 3862 429
  DĐ: 0905 107649
  Email: phamdinhsu@gmail.com
 
 
Đoàn Minh Lộc
Phó Viện Trưởng
Phó Bí thư Chi bộ
 
 
  CQ: 0510 3929 955
  NR:
  DĐ: 0982 373077
  Email: minhlocqn@gmail.com
 
 
Nguyễn Xý
Phó Viện Trưởng
 
 
  CQ: 0510 3861 269
  NR: 0510 3950 280
  DĐ: 0914 924309
  Email: 
 

 

Lượt xem:  4 Bản in Quay lại


Tòa án nhân dân thành phố Hội An 16/01/2015

Địa chỉ: Thành phố Hội An

Công an Thành phố Hội An 16/01/2015

Địa chỉ: 08 Hoàng Diệu- TP. Hội An Số điện thoại trực ban: 0510.3911849

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hội An 16/01/2015

Địa chỉ email: Hoian.qnm@moj.gov.vn Điện thoại: 0510.3861463 và 0510.3917766

Nội Chính 29/12/2014

Danh sách

Văn bản mới

tra cuu van ban
banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Liên kết hữu ích