Nội chính
du lịch, tour du lich
Thông tin liên hệ > Nội chính
Khối Nội chính
(18/04/2015)
Danh bạ

 

KHỐI NỘI CHÍNH
1. CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ
 Địa chỉ: 107 Trần Hưng Đạo
Số ĐT: 0510 3861 463
Email: hoian.qnm@moj.gov.vn
 Fax: 0510 3917 866
 
Phạm Văn Tuấn
Chi Cục  Trưởng
CQ: 0103917766
NR: 05103 861160
DĐ: 0914 167607
 
Nguyễn Tấn Trung
Chi Cục Phó
 
CQ: 0510 3925505
NR: 05103 921456
DĐ: 0905264547
 Email: hoian.qnm@moj.gov.vn
Phạm Văn Hữu
Phó Bí thư chi bộ
CQ: 5010 3917886
NR: 05103 929300
DĐ: 0167 2974300
 
2. CÔNG AN THÀNH PHỐ
Địa chỉ: 08 Hoàng Diệu
Số ĐT: 0510 3911 849
Email:
Fax: 0510 3861 354
 
 
Đinh Xuân Nghĩ
 
  CQ: 0510 3861 037
  NR:
  DĐ: 0905160668
  Email:
 
 
Trần Dũng
TUV, Phó Trưởng Công An
 
 
  CQ: 0510 3861 036
  NR: 0510 3923 258
  DĐ: 0932 565939
  Email:
 
 
Nguyễn Văn Hòa
Phó Trưởng Công An,
Phó Bí thư Đảng ủy
 
  CQ: 0510 3864 266
  NR: 0510 3863 385
  DĐ: 0914 018764
  Email:
 
 
Lâm Bảy
Phó Trưởng Công An
 
  CQ: 0510 3911 379
  NR: 0510 3863 171
  DĐ: 0982 131363
  Email:
 
 
 
3. CƠ QUAN QUÂN SỰ THÀNH PHỐ
                                   Địa chỉ: 378 Cửa Đại, thành phố Hội An
                                   Số ĐT: 0510 3861 296
                                       Email:
                                       Fax: 0510 3861 296
 
 
Nguyễn Văn An
Chỉ huy Trưởng
 
 
  CQ: 0510 3861 031
  DĐ: 0982 740417
  Email:
 
 
Nguyễn Quang Huy
Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng
 
 
  CQ:  0510. 3924240
  DĐ: 0982914514
 
 
Trang Hoàng Mỹ
Chính trị viên
 
  CQ:
  NR:        
  DĐ: 0984 503816  
  Email:
 
Trần Ba
Phó Chỉ huy Trưởng - động viên
 
  CQ: 0510 3923 996               
  NR: 0511.3687 498
  DĐ: 0983 651636  
  Email:
 
 
4. PHÒNG TƯ PHÁP THÀNH PHỐ
  Địa chỉ: 02 Thái Phiên
Số ĐT: 0510 3861 501
Email: tuphaphoian@yahoo.com
                                         Fax: 0510 3861 501
 
 
Nguyễn Văn Chu
Trưởng phòng, Bí thư Chi bộ
 
 
  CQ: 0510 3914 725 
  NR: 0510 6545 191
  DĐ: 0975 261041
  Email: chuptp@yahoo.com
 
 
Nguyễn Văn Phụ
Phó Trưởng phòng
 
 
  CQ: 0510 3911 979 
  NR: 0510 3916 878
  DĐ: 0905 212941
  Email: vanphuha1969@yahoo.com
 
 
Lê Thị Thanh Vân
Phó Trưởng phòng
 
 
  CQ: 3911 797
  NR: 3921 044
  DĐ: 0169 9018096
  Email: lethanhvan1973@gmail.com
 
 
5. THANH TRA THÀNH PHỐ
                                          Địa chỉ: 09 Trần Hưng Đạo
                                          Số ĐT: 0510 3861 247
                                              Email: thanhtraha@gmail.com
                                              Fax:
 
 
Lê Công Quý
TUV, Chánh Thanh tra
Bí thư Chi bộ
 
 
  CQ: 0510 3914 245
  NR: 0510 6520 161
  DĐ: 0905 420346
  Email: quylecong@gmail.com
 
 
Dương Tân
Phó Chánh Thanh tra
Phó Bí thư Chi bộ
 
 
  CQ: 0510 3861 247
  NR: 0510 3921 576
  DĐ: 0122 4544941
  Email:
 
 
6. TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
                                    Địa chỉ: 105 Trần Hưng Đạo
                                    Số ĐT: 0510 3861 278
                                        Email: hoian.tatp@toan.gov.vn
                                        Fax: 0510 3861 278
 
 
Nguyễn Văn Sinh
Chánh án, Bí thư Chi bộ
 
 
  CQ: 2212 473
  NR:
  DĐ: 0914 057216
  Email:
 
 
Nguyễn Hùng
Phó Chánh án
Phó Bí thư Chi bộ
 
 
  CQ: 3916 326
  NR:
  DĐ: 0905 192579
  Email:
 
 
7. VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
                             Địa chỉ: 09B Trần Hưng Đạo
                             Số ĐT: 0510 3861 269
                                Email:
                                Fax: 0510 3861 269
 
 
Phạm Đình Sự
TUV, Viện Trưởng
Bí thư Chi bộ
 
 
  CQ: 0510 3510 522
  NR: 0510 3862 429
  DĐ: 0905 107649
  Email: phamdinhsu@gmail.com
 
 
Đoàn Minh Lộc
Phó Viện Trưởng
Phó Bí thư Chi bộ
 
 
  CQ: 0510 3929 955
  NR:
  DĐ: 0982 373077
  Email: minhlocqn@gmail.com
 
 
Nguyễn Xý
Phó Viện Trưởng
 
 
  CQ: 0510 3861 269
  NR: 0510 3950 280
  DĐ: 0914 924309
  Email: 
 

 

Lượt xem:  4 Bản in Quay lại


Tòa án nhân dân thành phố Hội An 16/01/2015

Địa chỉ: Thành phố Hội An

Công an Thành phố Hội An 16/01/2015

Địa chỉ: 08 Hoàng Diệu- TP. Hội An Số điện thoại trực ban: 0510.3911849

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hội An 16/01/2015

Địa chỉ email: Hoian.qnm@moj.gov.vn Điện thoại: 0510.3861463 và 0510.3917766

Nội Chính 29/12/2014

Danh sách

Văn bản mới

tra cuu van ban
banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Liên kết hữu ích

Du thuyen Ha Long