Mặt trận, Đoàn thể
du lịch, tour du lich
Thông tin liên hệ > Mặt trận, Đoàn thể
Khối Mặt trận, Đoàn thể
(18/04/2015)
Danh bạ

 

III. KHỐI MẶT TRẬN, ĐOÀN THỂ
 
1. THƯỜNG TRỰC UBMTTQVN THÀNH PHỐ
  Địa chỉ: 01 Hoàng Diệu
  Số ĐT: 0510 3861 219
  Email: lechoihoian@gmail.com
  Fax: 0510 3914 012
 
 
Lê Chơi
UV. BTV Thành ủy,
Chủ tịch UBMTTQVN,
Bí thư Chi bộ
 
 
  CQ : 0510 3863 985
  NR: 0510 3933 049
  DĐ: 0905 137965  
 
 
Nguyễn Thị Hường
TUV, Phó Chủ tịch
 
 
  CQ: 0510 3861 219
  NR: 0510 3861 859
  DĐ: 0982 102449
  Email:
 
 
Lê Hồng Lợi
TUV, Phó Chủ tịch
 
 
  DĐ : 0983.135928
 
Đặng Kim Hùng
Chánh Văn phòng
 
 
  CQ: 0510 3861 219
  NR:
  DĐ: 0978 045105
  Email:
 
 
2. HỘI CỰU CHIẾN BINH THÀNH PHỐ
  Địa chỉ: 01 Hoàng Diệu
  Số ĐT: 0510 3861 504
  Fax:
 
 
Nguyễn Văn Trước
Chủ tịch
 
 
  CQ: 0510 3861 504               
  NR: 0510 3861080
  DĐ: 0978 855363
 
 
Lê Đình Nghĩa
Phó Chủ tịch,
Bí thư Chi bộ
 
 
  CQ: 0510 3861 504               
  NR: 0510 3861 032
  DĐ: 0126 3636999
  Email:
 
 
Lê Thọ Cường
Phó Chủ tịch
 
 
  CQ: 0510 3861 504               
  DĐ: 0905484457
  Email:
 
 
3. HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ THÀNH PHỐ
  Địa chỉ: 01 Hoàng Diệu
  Số ĐT: 0510 3861 235
  Email: thuylanha@gmail.com
  Fax: 0510 3914 900
 
 
Trần Thị Thu Hoà
Chủ tịch
 
  CQ: 0510 3861 235
  NR: 
  DĐ: 0989 227759
  Email: thuhoapnha@gmail.com
  
 
 Ngô Thị Tuyết Nhung
Phó Chủ tịch,
 
 
 
  CQ: 0510 3861 235
  NR:
  DĐ: 0906453268
  Email: nhungpnha@gmail.com
 
 
 Nguyễn Thị Anh Thơ
Phó Chủ tịch
 
  DĐ: 0982952620
  nguyenanhthok22@gmail.com
 
4. HỘI NÔNG DÂN THÀNH PHỐ
  Địa chỉ: 01 Hoàng Diệu
  Số ĐT: 0510 3861 314
  Email: hndhoian@gmail.com
  Fax:
 
 
Phan Văn Liêu
TUV, Chủ tịch,
Bí thư  Chi bộ
 
 
  CQ: 0510 3861 314
  NR: 0510 3863 675
  DĐ: 0905 169483
  Email:
 
 
Cao Chinh
Phó Chủ tịch
 
 
  CQ: 0510 3861 314
  NR: 0510 3950 008
  DĐ: 0935 418798
  Email:
 
 
5. THÀNH ĐOÀN 
  Địa chỉ: 01 Hoàng Diệu
  Số ĐT: 0510 3861201
  Email: thanhdoan_hoian@yahoo.com
  Fax: 0510 3914 489
 
 
Trần Thị Cẩm Nhung
Bí thư Thành đoàn,
 Chủ tịch Hội đồng đội,
Bí thư Chi bộ
 
 
  CQ: 0510 3914 489
  DĐ: 0905 142104
  Email: camtran81@gmail.com
 
Hồ Khá
Phó Bí thư 
 
 
  CQ: 0510 3914 489
  DĐ: 0917553005
 
  
 
 
6. LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ
  Địa chỉ: 485 Hai Bà Trưng
  Số ĐT: 0510 3861 209
  Email: liendoanlaodonghoian@gmail.com
  Fax: 0510 3861 209
 
 
Lê Viết Dũng
Chủ tịch
 
 
  CQ: 0510 3861 209
  NR: 0510 3862 007               
  DĐ: 0934 855480  
  Email:
 
 
Phạm Thị Kim Loan
Phó Chủ tịch
 
 
  DĐ:
 

 

Phòng Văn hóa và Thông Tin Hội An

Lượt xem:  2 Bản in Quay lại


Hội Cựu Chiến binh thành phố Hội An 17/04/2015

Địa chỉ: số 01 - Hoàng Diệu - thành phố Hội An

Hội liên hiệp phụ nữ Thành phố Hội An 17/04/2015

Địa chỉ: 01 Hoàng Diệu - Hội An Điện thoại - 05103861235 – Email: hlhpnha@gmail.com

Mặt trận, Đoàn thể 29/12/2014

Danh sách

tra cuu van ban
banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Liên kết hữu ích