Mặt trận, Đoàn thể
du lịch, tour du lich
Thông tin liên hệ > Mặt trận, Đoàn thể
Khối Mặt trận, Đoàn thể
(18/04/2015)
Danh bạ

 

III. KHỐI MẶT TRẬN, ĐOÀN THỂ
 
1. THƯỜNG TRỰC UBMTTQVN THÀNH PHỐ
  Địa chỉ: 01 Hoàng Diệu
  Số ĐT: 0510 3861 219
  Email: lechoihoian@gmail.com
  Fax: 0510 3914 012
 
 
Lê Chơi
UV. BTV Thành ủy,
Chủ tịch UBMTTQVN,
Bí thư Chi bộ
 
 
  CQ : 0510 3863 985
  NR: 0510 3933 049
  DĐ: 0905 137965  
 
 
Nguyễn Thị Hường
TUV, Phó Chủ tịch
 
 
  CQ: 0510 3861 219
  NR: 0510 3861 859
  DĐ: 0982 102449
  Email:
 
 
Lê Hồng Lợi
TUV, Phó Chủ tịch
 
 
  DĐ : 0983.135928
 
Đặng Kim Hùng
Chánh Văn phòng
 
 
  CQ: 0510 3861 219
  NR:
  DĐ: 0978 045105
  Email:
 
 
2. HỘI CỰU CHIẾN BINH THÀNH PHỐ
  Địa chỉ: 01 Hoàng Diệu
  Số ĐT: 0510 3861 504
  Fax:
 
 
Nguyễn Văn Trước
Chủ tịch
 
 
  CQ: 0510 3861 504               
  NR: 0510 3861080
  DĐ: 0978 855363
 
 
Lê Đình Nghĩa
Phó Chủ tịch,
Bí thư Chi bộ
 
 
  CQ: 0510 3861 504               
  NR: 0510 3861 032
  DĐ: 0126 3636999
  Email:
 
 
Lê Thọ Cường
Phó Chủ tịch
 
 
  CQ: 0510 3861 504               
  DĐ: 0905484457
  Email:
 
 
3. HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ THÀNH PHỐ
  Địa chỉ: 01 Hoàng Diệu
  Số ĐT: 0510 3861 235
  Email: thuylanha@gmail.com
  Fax: 0510 3914 900
 
 
Trần Thị Thu Hoà
Chủ tịch
 
  CQ: 0510 3861 235
  NR: 
  DĐ: 0989 227759
  Email: thuhoapnha@gmail.com
  
 
 Ngô Thị Tuyết Nhung
Phó Chủ tịch,
 
 
 
  CQ: 0510 3861 235
  NR:
  DĐ: 0906453268
  Email: nhungpnha@gmail.com
 
 
 Nguyễn Thị Anh Thơ
Phó Chủ tịch
 
  DĐ: 0982952620
  nguyenanhthok22@gmail.com
 
4. HỘI NÔNG DÂN THÀNH PHỐ
  Địa chỉ: 01 Hoàng Diệu
  Số ĐT: 0510 3861 314
  Email: hndhoian@gmail.com
  Fax:
 
 
Phan Văn Liêu
TUV, Chủ tịch,
Bí thư  Chi bộ
 
 
  CQ: 0510 3861 314
  NR: 0510 3863 675
  DĐ: 0905 169483
  Email:
 
 
Cao Chinh
Phó Chủ tịch
 
 
  CQ: 0510 3861 314
  NR: 0510 3950 008
  DĐ: 0935 418798
  Email:
 
 
5. THÀNH ĐOÀN 
  Địa chỉ: 01 Hoàng Diệu
  Số ĐT: 0510 3861201
  Email: thanhdoan_hoian@yahoo.com
  Fax: 0510 3914 489
 
 
Trần Thị Cẩm Nhung
Bí thư Thành đoàn,
 Chủ tịch Hội đồng đội,
Bí thư Chi bộ
 
 
  CQ: 0510 3914 489
  DĐ: 0905 142104
  Email: camtran81@gmail.com
 
Hồ Khá
Phó Bí thư 
 
 
  CQ: 0510 3914 489
  DĐ: 0917553005
 
  
 
 
6. LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ
  Địa chỉ: 485 Hai Bà Trưng
  Số ĐT: 0510 3861 209
  Email: liendoanlaodonghoian@gmail.com
  Fax: 0510 3861 209
 
 
Lê Viết Dũng
Chủ tịch
 
 
  CQ: 0510 3861 209
  NR: 0510 3862 007               
  DĐ: 0934 855480  
  Email:
 
 
Phạm Thị Kim Loan
Phó Chủ tịch
 
 
  DĐ:
 

 

Phòng Văn hóa và Thông Tin Hội An

Lượt xem:  2 Bản in Quay lại


Hội Cựu Chiến binh thành phố Hội An 17/04/2015

Địa chỉ: số 01 - Hoàng Diệu - thành phố Hội An

Hội liên hiệp phụ nữ Thành phố Hội An 17/04/2015

Địa chỉ: 01 Hoàng Diệu - Hội An Điện thoại - 05103861235 – Email: hlhpnha@gmail.com

Mặt trận, Đoàn thể 29/12/2014

Danh sách

Văn bản mới

tra cuu van ban
banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Liên kết hữu ích

Du thuyen Ha Long