Khối Đảng
du lịch, tour du lich
Thông tin liên hệ > Khối Đảng
Khối Đảng
(17/04/2015)
Danh bạ
KHỐI ĐẢNG
 
1. THƯỜNG TRỰC THÀNH ỦY
  
 
Kiều Cư
  Bí Thư Thành ủy
 
NR: 0510 3862 214
DĐ: 0905 118239
Email: kieucu@gmail.com
 
Trần Ánh
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy
 
 
CQ: 0510 3861 510               
NR: 0510 3861 020
DĐ: 0905 193937  
2. BAN DÂN VẬN THÀNH ỦY
 
Địa chỉ: 11 Trần Hưng Đạo
Số ĐT: 0510 3914 055
Email: 
Fax:

 
 
Vương Quốc Hòa
UV. BTV, Trưởng Ban
CQ: 0510 3914 056
NR: 0510 3930121
DĐ:0905 163562 
 
Trần Nhĩ
Phó Trưởng Ban, Bí thư Chi bộ

CQ: 0510 3914 055
NR: 0510 3863 009
DĐ: 0905 137591
Email: trannhibdvtu@gmail.com
 
 
Trần Hẩn
Phó Trưởng Ban

CQ: 0510 3914055
NR:
DĐ: 0983352312
Email: tranhanbdvtu@gmail.com
 
3. BAN TỔ CHỨC THÀNH ỦY
  
Địa chỉ: 11 Trần Hưng Đạo
Số ĐT: 0510 3861230
Email: bantochuc.hoian@gmail.com
Fax:

 
 
Tạ Ngọc Quý 
UV. BTV, Trưởng Ban,
Bí thư Chi bộ
 
CQ: 0510 3911 163
NR: 0510 3862 919
DĐ: 0905 023147
Email: tangocquy@vnn.vn
 
Phan Thị  Thái Bình 
TUV, Phó Trưởng Ban
CQ: 0510 3861230
NR: 
DĐ: 0935 502547
Email: thaibinhha82@gmail.com
4. BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ỦY
 
Địa chỉ: 11 Trần Hưng Đạo
Số ĐT: 0510 3861 265
Email: tuyengiaoha@gmail.com
Fax:
 
 
 
Nguyễn Ưng
UV. BTV, Trưởng Ban,
Bí thư Chi bộ
 
CQ: 0510 3861 265
NR: 0510 
DĐ: 0914 026 227
Email: 
 
Lâm Văn Từng 
TUV, Phó Trưởng Ban

CQ: 0510 3861 265
NR:
DĐ: 0987 443 872
Email: tungbtg@gmail.com
 
 
 
5. ỦY BAN KIỂM TRA THÀNH ỦY
 
Địa chỉ: 11 Trần Hưng Đạo
Số ĐT: 0510 3861 064
Email:
Fax:
 
Tống Thị Bình
UV. BTV, Chủ nhiệm,
Bí thư Chi bộ
CQ: 0510 3861 064
NR: 0510 3933 070
DĐ: 0914 690009
Email: binhubktha@gmail.com
 
Nguyễn Anh
 TUV, Phó Chủ nhiệm
CQ: 0510 3861 064
NR:
DĐ: 0914 083472
Email: anhubktha@gmail.com
Trần Thị Thanh Nga
 Phó Chủ nhiệm
CQ: 0510 3861 064
NR: 0510 3933623
DĐ: 0905 356061
Email: 
6. VĂN PHÒNG THÀNH ỦY
 
Địa chỉ: 11 Trần Hưng Đạo
Số ĐT: 0510 3861 380
Email: thanhuyha@gmail.com
Fax: 0510 3910 608
 
 Tống Hà
TUV, Chánh Văn phòng
 
CQ: 0510 3911 163
NR: 0510 3933 209
DĐ: 0989 226207
Email: tongha_vptu@yahoo.com.vn
 
Võ Văn Đạm
  Phó Chánh Văn phòng, Bí thư Chi bộ
 
Quảng Văn Quý
Phó Chánh Văn phòng 
CQ: 0510 3861 380               
NR: 0510 3862 596
DĐ: 0934 900765  
Email: damvptuha@gmail.com
 
CQ: 0510 2211958
DĐ: 0905 662739
7. TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ
Địa chỉ: 54 Nguyễn Công Trứ
Số ĐT: 0510 3862 803
Email: trungtambdcthoian@gmail.com
Fax:
 Đinh Phú Đông
 TUV, Phó Trưởng Ban tuyên giáo,
Giám đốc
 
CQ: 0510 3920 241
NR: 0510 3861 486
DĐ: 0913 419894
Email: dinhphudong@gmail.com
 
 
Nguyễn Hoài Quảng
Phó Giám đốc
CQ: 0510 3862 803
NR: 0510 3922 560
DĐ: 0989 822962
Email: hoaiquang2009@yahoo.com
 
 
 

 

Phòng Văn hóa và Thông Tin Hội An

Lượt xem:  4 Bản in Quay lại


Văn bản mới

tra cuu van ban
banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Liên kết hữu ích

Du thuyen Ha Long