Khối trường THPT - Đại học
du lịch, tour du lich
Thông tin liên hệ > Khối trường THPT - Đại học
Khốí trường THPT - Đại học
(20/04/2015)
Danh bạ
1. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CN-KT VÀ THỦY LỢI MIỀN TRUNG
 Địa chỉ: 14 Nguyễn Tất Thành
 Số ĐT: 0510 3861 282
 Email: tintucckt@gmail.com
 Fax: 3861 162
Nguyễn Đức Châu
Hiệu Trưởng, Bí thư Đảng ủy
 CQ: 0510 3921 135
 NR: 0510 3861 503
 DĐ: 0913 406349
 Email: Ducchautl2@gmail.com
Nguyễn Xuân Vui
Phó Hiệu Trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy
 CQ: 0510 3862 579
 NR: 0510 3862 539
 DĐ: 0905 284169
 Email: xuanvuickt@gmail.com
Lê Tấn Sơn
Phó Hiệu Trưởng
 CQ: 0510 3861 488
 NR: 0510 3861 966
 DĐ: 0913 491963
 Email: Tansonckt@gmail.com
2. TRƯỜNG CAO ĐẲNG  ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG
 Địa chỉ: 04 Nguyễn Tất Thành
 Số ĐT: 0510 2212 201
 Email: nhung.1965@yahoo.com.vn
 Fax: 0510 3862 198
Nguyễn Xuân Bản
Hiệu Trưởng, Bí thư Đảng ủy
 CQ: 0510 2212 214
 NR: 0510 2212 209
 DĐ: 0963 481698
 Email: thd3ha@dng.vnn.vn
Hoàng Xuân Mùi
Phó Hiệu Trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy
 CQ: 0510 2212 206
 NR: 0510 2212 712
 DĐ: 0963 032666
 Email: hxmui@yahoo.com.vn
3. TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN CHÂU TRINH
 Địa chỉ: 02 Trần Hưng Đạo
 Số ĐT: 0510 6260 005
 Email:
 Fax:
 Trần Ngọc Lợi
Hiệu Trưởng
 CQ: 0510 6260 005
 NR:
 DĐ: 01246 034955
 Email: Tranngocloipct@gmail.com
Nguyễn Xuân Đông 
Phó Hiệu Trưởng
 CQ: 0510 6260 005
 NR:
 DĐ: 0905 119235
 Email: nguyendongpct@gmail.com
Hoàng Trung Hưng
Phó Bí thư Chi bộ
 CQ: 0510  6260 005
 NR:
 DĐ: 0914 044039
 Email:
 
4. TRƯỜNG PHỔ THÔNG DTNT QUẢNG NAM
 Địa chỉ: 39 Nguyễn Tất Thành
 Số ĐT: 0510 3862 498
 Email: dtnt_qna@vnn.vn
 Fax: 0510 3916 672
Trần Minh Hiệu
Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy
 CQ: 0510 3861 233
 NR: 0510 3861 567
 DĐ: 0913 418615
 Email: tmhieuha@yahoo.com.vn
Phan Văn Chiêu
Phó Hiệu Trưởng
 
 CQ: 3917 298
 NR: 3501 219
 DĐ: 0905 337243
 Email: phanvanchieu@yahoo.com.vn
 
Lê Đức Sơn
Phó Hiệu Trưởng
 CQ: 0510 3917 298
 NR: 0510 3916 673
 DĐ: 0905 315493
 Email: ducson64@yahoo.com.vn
Lê Văn Úc
Phó Bí thư Đảng ủy
 CQ: 0510 3862 498
 NR: 0510 3916 174
 DĐ: 0905 381151
 Email: lvucha@yahoo.com.vn
 
5. TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI
 Địa chỉ: 58 Nguyễn Công Trứ
 Số ĐT: 0510 3914 025
 Email: thptnguyentraiha@gmail.com
 Fax:
Đoàn Tấn Lộc
Hiệu Trưởng, Bí thư Chi bộ
 CQ: 0510 3921 002
 NR: 0510 3914 101
 DĐ: 0914 287145
 Email:
Nguyễn Thị Nữ Hạnh
Phó Hiệu trưởng, Phó Bí thư Chi bộ
 CQ: 0510 3939 435
 NR: 0510 3861 481
 DĐ: 0905 313077
 Email:
Nguyễn Hà 
Phó Hiệu Trưởng
 CQ: 0510 3921 200
 NR: 0510 3861 830
 DĐ: 0914 034788
 Email:
6. TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO
 Địa chỉ: 170 Cửa Đại
 Số ĐT: 0510 3622 243
 Email:
 Fax:
Đinh Tâm
Hiệu Trưởng, Bí thư Chi bộ
 CQ: 0510 2241 829
 NR:
 DĐ: 0905 023407
 Email:
Lê Đình Duyệt 
Phó Hiệu trưởng
 CQ: 0510 3501 126
 NR:
 DĐ: 0914 049435
 Email:
7. TRƯỜNG THPT TRẦN QUÝ CÁP
 Địa chỉ: 07 Trần Hưng Đạo
 Số ĐT: 0510 3861 256
 Email: tqcdacsan@gmail.com
 Fax:
Thái Văn Thanh
 
Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng
 CQ: 0510 3914 852
 NR: 0510 3921 005
 DĐ: 0982 025226
 Email: Thanh_Tho0764@yahoo.com  Email:
Huỳnh Anh Tuấn
Hiệu phó
 CQ: 0510 3861 256
 NR:
 DĐ: 0903546655
 Email:

Phòng Văn hóa và Thông Tin Hội An

Lượt xem:  1 Bản in Quay lại


tra cuu van ban
banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Liên kết hữu ích