Khối trường THPT - Đại học
du lịch, tour du lich
Thông tin liên hệ > Khối trường THPT - Đại học
Khốí trường THPT - Đại học
(20/04/2015)
Danh bạ
1. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CN-KT VÀ THỦY LỢI MIỀN TRUNG
 Địa chỉ: 14 Nguyễn Tất Thành
 Số ĐT: 0510 3861 282
 Email: tintucckt@gmail.com
 Fax: 3861 162
Nguyễn Đức Châu
Hiệu Trưởng, Bí thư Đảng ủy
 CQ: 0510 3921 135
 NR: 0510 3861 503
 DĐ: 0913 406349
 Email: Ducchautl2@gmail.com
Nguyễn Xuân Vui
Phó Hiệu Trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy
 CQ: 0510 3862 579
 NR: 0510 3862 539
 DĐ: 0905 284169
 Email: xuanvuickt@gmail.com
Lê Tấn Sơn
Phó Hiệu Trưởng
 CQ: 0510 3861 488
 NR: 0510 3861 966
 DĐ: 0913 491963
 Email: Tansonckt@gmail.com
2. TRƯỜNG CAO ĐẲNG  ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG
 Địa chỉ: 04 Nguyễn Tất Thành
 Số ĐT: 0510 2212 201
 Email: nhung.1965@yahoo.com.vn
 Fax: 0510 3862 198
Nguyễn Xuân Bản
Hiệu Trưởng, Bí thư Đảng ủy
 CQ: 0510 2212 214
 NR: 0510 2212 209
 DĐ: 0963 481698
 Email: thd3ha@dng.vnn.vn
Hoàng Xuân Mùi
Phó Hiệu Trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy
 CQ: 0510 2212 206
 NR: 0510 2212 712
 DĐ: 0963 032666
 Email: hxmui@yahoo.com.vn
3. TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN CHÂU TRINH
 Địa chỉ: 02 Trần Hưng Đạo
 Số ĐT: 0510 6260 005
 Email:
 Fax:
 Trần Ngọc Lợi
Hiệu Trưởng
 CQ: 0510 6260 005
 NR:
 DĐ: 01246 034955
 Email: Tranngocloipct@gmail.com
Nguyễn Xuân Đông 
Phó Hiệu Trưởng
 CQ: 0510 6260 005
 NR:
 DĐ: 0905 119235
 Email: nguyendongpct@gmail.com
Hoàng Trung Hưng
Phó Bí thư Chi bộ
 CQ: 0510  6260 005
 NR:
 DĐ: 0914 044039
 Email:
 
4. TRƯỜNG PHỔ THÔNG DTNT QUẢNG NAM
 Địa chỉ: 39 Nguyễn Tất Thành
 Số ĐT: 0510 3862 498
 Email: dtnt_qna@vnn.vn
 Fax: 0510 3916 672
Trần Minh Hiệu
Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy
 CQ: 0510 3861 233
 NR: 0510 3861 567
 DĐ: 0913 418615
 Email: tmhieuha@yahoo.com.vn
Phan Văn Chiêu
Phó Hiệu Trưởng
 
 CQ: 3917 298
 NR: 3501 219
 DĐ: 0905 337243
 Email: phanvanchieu@yahoo.com.vn
 
Lê Đức Sơn
Phó Hiệu Trưởng
 CQ: 0510 3917 298
 NR: 0510 3916 673
 DĐ: 0905 315493
 Email: ducson64@yahoo.com.vn
Lê Văn Úc
Phó Bí thư Đảng ủy
 CQ: 0510 3862 498
 NR: 0510 3916 174
 DĐ: 0905 381151
 Email: lvucha@yahoo.com.vn
 
5. TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI
 Địa chỉ: 58 Nguyễn Công Trứ
 Số ĐT: 0510 3914 025
 Email: thptnguyentraiha@gmail.com
 Fax:
Đoàn Tấn Lộc
Hiệu Trưởng, Bí thư Chi bộ
 CQ: 0510 3921 002
 NR: 0510 3914 101
 DĐ: 0914 287145
 Email:
Nguyễn Thị Nữ Hạnh
Phó Hiệu trưởng, Phó Bí thư Chi bộ
 CQ: 0510 3939 435
 NR: 0510 3861 481
 DĐ: 0905 313077
 Email:
Nguyễn Hà 
Phó Hiệu Trưởng
 CQ: 0510 3921 200
 NR: 0510 3861 830
 DĐ: 0914 034788
 Email:
6. TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO
 Địa chỉ: 170 Cửa Đại
 Số ĐT: 0510 3622 243
 Email:
 Fax:
Đinh Tâm
Hiệu Trưởng, Bí thư Chi bộ
 CQ: 0510 2241 829
 NR:
 DĐ: 0905 023407
 Email:
Lê Đình Duyệt 
Phó Hiệu trưởng
 CQ: 0510 3501 126
 NR:
 DĐ: 0914 049435
 Email:
7. TRƯỜNG THPT TRẦN QUÝ CÁP
 Địa chỉ: 07 Trần Hưng Đạo
 Số ĐT: 0510 3861 256
 Email: tqcdacsan@gmail.com
 Fax:
Thái Văn Thanh
 
Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng
 CQ: 0510 3914 852
 NR: 0510 3921 005
 DĐ: 0982 025226
 Email: Thanh_Tho0764@yahoo.com  Email:
Huỳnh Anh Tuấn
Hiệu phó
 CQ: 0510 3861 256
 NR:
 DĐ: 0903546655
 Email:

Phòng Văn hóa và Thông Tin Hội An

Lượt xem:  1 Bản in Quay lại


Văn bản mới

tra cuu van ban
banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Liên kết hữu ích

Du thuyen Ha Long