Khối Doanh nghiệp
du lịch, tour du lich
Thông tin liên hệ > Khối Doanh nghiệp
Khối Doanh nghiệp
(18/04/2015)
Danh bạ
VII. KHỐI DOANH NGHIỆP
1. CHI NHÁNH CÔNG TY CP DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ QUẢNG NAM TẠI HỘI AN
 Địa chỉ: 64 Nguyễn Thái Học
 Số ĐT: 0510 3861 258
 Email:
 Fax: 0510 3862 414
Nguyễn Ngọc Tuấn
Trưởng Chi nhánh, Phó Bí thư Chi bộ
 
 CQ: 0510 3861 258
 NR: 0510 3655 053
 DĐ: 0905 026886
 Email:
2. CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ CẨM HÀ
 Địa chỉ: 448 Hùng Vương
 Số ĐT: 0510 3861 319
 Fax: 0510 3862 180
Nguyễn Chí Dũng
Chủ tịch HĐQT
 CQ: 0510 3861 319
 NR:
 DĐ: 0916 700 697
 Email:
Dương Phú Minh Hoàng
Giám đốc
 
 CQ: 0510 3861 319
 NR:
 DĐ: 0913 414124
 Email: hoangcamha@gmail.com
Phạm Văn Chính
Phó Giám đốc
 Email : chin@camhafurniture.com
 DĐ : 0916418141
  
3. CÔNG TY TNHH MTV CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
 Địa chỉ: 02 Lý Thường Kiệt
 Số ĐT: 0510 3921 840
 Email: moitruonghoian@yahoo.com.vn
 Fax: 0510 3863 462
Nguyễn Quý
Chủ tịch HĐQT
 CQ:
 NR: 0510 3862 171
 DĐ: 0919 420826
 Email:
Nguyễn Thanh Đông
Tổng Giám đốc, Bí thư Đảng ủy
 
 CQ: 0510 3863 890
 NR: 0510 3861 481
 DĐ: 0905 185170
 Email:
 
Nguyễn Quốc Tiến
Phó Tổng Giám đốc
 CQ:
 NR: 0510 3864 068
 DĐ: 0914 083000
 Email:
4. NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
 Địa chỉ: 01 Lê Văn Hiến
 Số ĐT: 0510 3914 360
 Email:
 Fax: 0510 3914 360
Phạm Thế Vinh
Phó Giám đốc
 
 CQ: 0510 3917 000
 NR: 0510 3861 253
 DĐ: 0914 162221
 Email: ptvinh81@yahoo.com.vn
5. NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG
 Địa chỉ: 04 Hoàng Diệu
 Số ĐT: 0510 3862 506
 Email:
 Fax: 0510 3861 802
Đinh Văn Nhâm
Giám đốc, Phó Bí thư Chi bộ
 
 CQ: 0510 3910 739
 NR: 0510 3862 925
 DĐ: 0914 104252
Hồ Thị Kim Cúc
Phó Giám đốc
 CQ: 0510 2212 606
 NR: 0510 3862 696
 DĐ: 0905762475
Đinh Văn Đạt 
Phó Giám đốc
 CQ: 0510 8505 333
 NR:
 DĐ:0905524999
 Email:datdv@vietinbank.vn
6. NGÂN HÀNG No&PTNT CỬA ĐẠI
 Địa chỉ: 12 Trần Hưng Đạo
 Số ĐT: 0510 3910 942
 Email:
 Fax: 0510 3910 941
Hồ Thị Tiên
Giám đốc, Bí thư Chi bộ
 
 CQ: 0510 3864 301
 NR: 0510 3867 090
 DĐ: 0913 492190
 Email: hotien1964@gmail.com
Hà Thị Xuân Trang
Phó Giám đốc, Phó Bí thư Chi bộ
 CQ: 3864 299
 NR: 3867 188
 DĐ: 0905 029423
 Email: xuantrangcd@yahoo.com.vn
7. NGÂN HÀNG No&PTNT HỘI AN
 Địa chỉ: 255 Cửa Đại
 Số ĐT: 0510 3861 810
 Email:
 Fax: 0510 3863 442
Nguyễn Đình Thương
Giám đốc
 CQ: 0510 3863 012
 NR:
 DĐ: 0913 480676
 Email:
Lê Thị Tánh
Phó Giám đốc
 CQ: 0510 3861 700
 NR :
 DĐ:0905177170
 Email:

 

Phòng Văn hóa và Thông Tin Hội An

Lượt xem:  0 Bản in Quay lại


tra cuu van ban
banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Liên kết hữu ích