Minh An toàn phường có 1234 hộ đạt GĐVH
Minh An toàn phường có 1234 hộ đạt GĐVH (19/04/2018)
Năm 2017, các hoạt động văn hóa xã hội tại phường Minh An tiếp tục được quan tâm thực hiện, đạt nhiều kết quả tích cực.

 

 

 Địa phương đã phối hợp với thành phố trong việc vận động thực hiện Đề án “Mở rộng không gian thực hiện phố không động cơ”,”Đêm phố cổ” hàng tháng, tiếp tục tuyên truyền, cổ động trực quan, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đặc biệt là trong các dịp lễ, tết. Các hoạt động thể dục thể thao được chú trọng. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh được nhân dân hưởng ứng tích cực. Qua bình xét, toàn phường có 1.234 hộ đạt gia đình văn hóa, tỷ lệ 95,73%.

Nguyễn Ngại

Lượt xem:  183 Bản in Quay lại

Tin đã đưa

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Website các phòng ban - xã phường