Ngày 20.3, Đảng bộ phường Minh An, đơn vị được Thành ủy Hội An chọn tổ chức Đại hội điểm Đảng bộ cấp ...
Trong những năm qua, với sự vào cuộc đồng bộ hiệu quả của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận ủng hộ ...

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Website các phòng ban - xã phường