Xã Cẩm Thanh tổng kết phong trào thi đua yêu nước

Xã Cẩm Thanh tổng kết phong trào thi đua yêu nước

Sáng 14.3 , xã Cẩm Thanh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào Thi đua yêu nước và Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2012 (TDĐKXDĐSVH), phát động phong trào thi đua và phương hướng nhiệm vụ năm 2013.

Năm 2012, mặc dù gặp nhiều khó khăn về mọi mặt, nhưng với sự nỗ lực lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn xã, tình hình KT-XH của xã Cẩm Thanh giữ vững được ổn định và phát triển; chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng xã nông thôn mới được triển khai thực hiện, đời sống nhân dân được nâng lên, tình hình an ninh chính trị được đảm bảo.

Phong trào TDĐKXDĐSVH được duy trì và nâng dần chất lượng. Kết quả bình xét cuối năm, có 1778/1970 hộ đạt GĐVH, đạt 90,3% (tăng 3,3% so với năm 2011); 10 hộ gia đình đạt gia đình văn hóa tiêu biểu; 7/8 tộc được công nhận tộc văn hóa (Tộc Huỳnh Văn, Lê Công, Trương Văn, Lê Văn, Huỳnh Phước, Quảng Văn, Võ Văn); 6/8 Thôn được công nhận thôn văn hóa (Thôn Thanh Tam Tây, Thanh Tam Đông, Thanh Nhì, Thanh Đông, Vạn Lăng và Cồn Nhàn). Với kết quả đó năm 2012 xã Cẩm Thanh tiếp tục được UBND Thành phố công nhận xã văn hóa năm thứ 3 liên tục.

Tại Hội nghị, UBND Thành phố đã khen thưởng 10 gia đình, 6 thôn; UBND xã khen thưởng cho 8 gia đình và 7 tộc họ có nhiều thành tích trong phong trào.


Hình ảnh trao bằng công nhận Xã văn hóa cho xã Cẩm Thanh


10 gia đình văn hóa tiêu biểu được UBND Thành phố khen thưởng

Thanh Nhứt