Phường Sơn Phong : Hội nghị Tổng kết Phong trào thi đua yêu nước 2012

Phường Sơn Phong : Hội nghị Tổng kết Phong trào thi đua yêu nước 2012


Sáng 8.3, Phường Sơn Phong tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước và phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) năm 2012, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2013.


Năm 2012, tình hình kinh tế - xã hội của phường có nhiều chuyển biến, đời sống nhân dân được nâng lên, đến nay phường còn 4 hộ nghèo, tỷ lệ 0,42%. Hoạt động VHVN-TDTT dấy lên sôi nổi. Các chính sách an sinh xã hội được thường xuyên chăm lo. Tình hình an ninh chính trị được đảm bảo. Phong trào TDĐKXDĐSVH được duy trì và nâng dần chất lượng. Kết quả bình xét cuối năm, có 871 hộ đạt gia đình văn hóa, tỷ lệ 94,5%; 6 cơ quan đơn vị được công nhận cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, 2 khối phố đạt danh hiệu khối phố văn hóa.


Tại Hội nghị, UBND Thành phố đã khen thưởng cho 13 tập thể, 10 gia đình, 15 cá nhân; UBND phường tặng cờ dẫn đầu phong trào thi đua cho khối phố Phong Thiện và khen thưởng cho những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích đóng góp trong phong trào.

alt

Trao thưởng cho các gia đình tại Hội nghị


Văn Hùng