Tập huấn công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

Tập huấn công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy vừa phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Thành phố tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Tham dự lớp tập huấn có hơn 100 học viên là Bí thư Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra của 27 tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Thành phố.

Lớp tập huấn đã trang bị kiến thức về những quy định, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UBKT Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng (khóa XI) đối với công tác kiểm tra giám sát của Đảng; những phương pháp kỹ năng nghiệp vụ xử lý tình huống có thể phát sinh trong thực tiễn thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.


Quang cảnh lớp tập huấn

Văn Hùng