Triển khai “Mô hình trường học mới tại Việt Nam”

Triển khai “Mô hình trường học mới tại Việt Nam”

TP.Hội An có 2 trường vừa được chọn triển khai “Mô hình trường học mới tại Việt Nam” (VNEN) do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Quỹ hỗ trợ phát triển giáo dục toàn cầu (GPE) thực hiện, bắt đầu từ năm học này. Đó là trường tiểu học Cẩm Thanh và trường tiểu học Đỗ Trọng Hường (phường Cửa Đại). Mô hình này tập trung chuyển đổi hình thức giảng dạy từ phía giáo viên truyền thụ sang để học sinh tự học là chính. Với phương châm lấy học sinh làm trung tâm, cùng với việc học qua sách vở các em được tham gia hoạt động ngoại khoá và được hướng dẫn học theo nhóm nhiều hơn. Mô hình trường học mới cũng phát huy tích cực vai trò giáo dục của gia đình và cộng đồng trong việc giáo dục học sinh.

ĐỖ HUẤN