Xã Cẩm Kim tổng kết Phong trào Thi đua yêu nước

Xã Cẩm Kim tổng kết Phong trào Thi đua yêu nước

 Sáng 29.3, xã Cẩm Kim tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước và phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2012, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2013.

Năm 2012, mặc dù gặp nhiều khó khăn chung, song với tinh thần đoàn kết, quyết tâm, cán bộ và nhân dân xã Cẩm Kim đã tổ chức tốt phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Giá trị sản xuất nông- ngư nghiệp đạt 14,219 tỷ đồng, ngành TTCN đạt 9,95 tỷ đồng, đạt 104,74% so với KH năm; tổng thu ngân sách đạt 4,478 tỷ đồng. Trong năm đã đầu tư hơn 16,7 tỷ đồng để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội tại địa phương. Lĩnh vực văn hóa- xã hội có nhiều chuyển biến, các hoạt động VHVN-TDTT được duy trì thường xuyên, công tác y tế, giáo dục được chăm lo, chính sách an sinh xã hội từng bước được quan tâm, tình hình an ninh được giữ vững, trật tự xã hội cơ bản đảm bảo.

 Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng ĐSVH ở xã Cẩm Kim tiếp tục được duy trì. Toàn xã có 946/1.017 hộ đạt gia đình văn hóa, tỷ lệ 92,72%; 10 tộc được công nhận danh hiệu thực hiện tốt nội dung quy ước tộc văn hóa; 5 cơ quan, đơn vị được Thành phố đề nghị Liên đoàn lao động tỉnh công nhận đạt chuẩn văn hóa, 4 thôn Phước Thắng, Trung Châu, Đông Hà và Vĩnh Thành đạt danh hiệu văn hóa và Xã Cẩm Kim được công nhận giữ vững danh hiệu Xã văn hóa 4 năm liên tục (từ năm 2010 đến 2013).

 Tại Hội nghị, 10 tập thể, 10 gia đình và 10 cá nhân được UBND Thành phố khen thưởng, UBND xã cũng khen thưởng cho 13 tập thể, 5 gia đình, 10 tộc họ và 24 cá nhân có nhiều thành tích đóng góp trong phong trào.


Các tập thể được khen thưởng tại Hội nghị

Văn Hùng