hoạt động của UBMTTQVN phường chào mừng Đại hội Đảng bộ phường Cửa Đại lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025
hoạt động của UBMTTQVN phường chào mừng Đại hội Đảng bộ phường Cửa Đại lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 (29/06/2020)
MẶT TRẬN PHƯỜNG CỬA ĐẠI - ĐỒNG HÀNH CÙNG ĐẢNG BỘ
HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ, NHIỆM KỲ 2015-2020

           Trong 5 năm qua, mặt dầu tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, các thế lực thù địch luôn thực hiện âm mưu “ Diễn biến hòa bình”, lợi dụng chính sách “ Dân tộc -Tôn giáo” nhằm phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, khối đại đoàn kết toàn dân ở phường Cửa Đại tiếp tục được gắn chặt tạo thành khối liên minh vững mạnh, nêu cao tinh thần yêu nước, truyền thống quê hương anh hùng, đoàn kết một lòng, đồng tâm hiệp lực, ra sức thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua  phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh; thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ phường lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015-2020.

          Mặt trận phường luôn phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng bộ, Chính quyền với Nhân dân trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ phường, tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân phát triển kinh tế theo hướng "Du lịch - Dịch vụ - Thương mại, Ngư nghiệp,TTCN", đầu tư, nâng cấp, mở rộng, phát triển và đa dạng hoá các loại hình dịch vụ, du lịch, nhất là phát triển nhanh loại hình vận tải khách đến Khu sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm, giải quyết được nhiều lao động tại địa phương; tuyên truyền vận động Nhân dân giữ vững nghề biển truyền thống, nâng cấp tàu thuyền công suất lớn, trang bị máy móc, phương tiện hiện đại bám biển dài ngày gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, kinh tế của phường  tuy có khó khăn nhưng vẫn ổn định và  tiếp tục phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được cải thiện và nâng lên đáng kể, nhà cửa được xây mới khang trang,vững chắc hơn, thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng, tăng 1,71 làn so với năm 2015; kết cấu hạ tầng đô thị từng bước được đầu tư; các phong trào thi đua, các mô hình tự quản của các đoàn thể, trong các tầng lớp Nhân dân tiếp tục được duy trì và nhân rộng góp phần tích cực để địa phương 5 năm liên tục đạt danh hiệu phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

             Mặt trận phường luôn xác định cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” là nội dung quan trọng mang ý nghĩa đặc trưng của Mặt trận, nếu được tổ chức, triển khai tốt sẽ  không ngừng củng cố và phát huy khối đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp góp phần hoàn thành các mục tiêu xây dựng  đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững. Do đó, trong 5 năm qua Mặt trận phường đã không ngừng bổ sung về nội dung, mở rộng về hình thức tổ chức, nâng cao chất lượng, gắn kết được nhiều phong trào, nhiều cuộc vận động, nhiều lực lượng xã hội tham gia góp phần tăng cường và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận xã hội. Nâng cao chất lượng Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” nhân kỷ niệm Ngày truyền thống Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam 18/11 hằng năm với nhiều nội dung thiết thực phù hợp với đặc thù của địa phương và từng khu dân cư, qua đó đã phát huy dân chủ, nâng cao tinh thần đoàn kết, khơi dậy tình cảm gắn bó trong cộng đồng dân cư, biểu dương sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh tại địa phương. Chú trọng công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt; được thể hiện bằng nhiều hình thức như: Tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp, truyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố và Đảng bộ phường lần thứ XVII; góp ý về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về  “ Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến”, “tự chuyển hóatrong nội bộ” gắn với" Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; tổ chức Hội nghị đối thoại người đứng đầu Cấp ủy, Chính quyền với Nhân dân; Hội nghị góp ý tập thể BTV, BCH Đảng bộ và cá nhân BTV, BCH vào dịp cuối năm. Tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Luật của Quốc hội ban hành; Chủ động và phối hợp Chính quyền, các đoàn thể  tổ chức cho Nhân dân học tập, quán triệt nhiều bộ luật mới, các Nghị định, pháp lệnh, Chỉ thị..., các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Triển khai tốt các bước hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ứng đại biểu HĐND phường khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 và các lần bầu cử Trưởng khối phố và tổ chức bầu cử dân chủ, đúng luật, an toàn; tỷ lệ cử tri đi bầu đều đạt 100%, được thành phố biểu dương khen thưởng.

           5 năm qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường chủ trì, phối hợp  tổ chức 20 lượt gồm 34 điểm tiếp xúc cử tri  Đại biểu HĐND thành phố với trªn 4.500 lượt người tham dự;  20 lượt gồm 61 điểm tiếp xúc cử tri  Đại biểu HĐND phường với 6.632  người tham dự. Tổ chức 5 Diễn đàn Nhân dân góp ý xây dựng đội ngũ cán bộ công chức,  3 Hội nghị bản biện xã hội về các đề án, dự thảo nhiệm vụ kinh tế  xã hội của UBND phường , 5 Diễn đàn lắng nghe ý kiến Nhân dân đóng góp xây dựng lực lượng công an  và nhiều cuộc gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại, tuyên truyền, vận động  các hộ nằm trong dự án chỉnh trang đô thị, các công trình phục vụ dân sinh, chương trình giảm nghèo và bức xúc đất ở tại địa phương.Thường xuyên củng cố, kiện toàn các Tổ tổ hòa giải ở khu dân cư, hoạt động hiệu quả, đã hòa giải hàng trăm vụ tranh chấp, mâu thuẩn trong nội bộ Nhân dân. Tổ chức nhiều Đoàn giám sát chuyên đề tập trung vào các nội dung liên quan đến thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, cải cách thủ tục hành chính; việc tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, những kiến nghị bức xúc của Nhân dân; việc thu chi các nguồn kinh phí do Nhân dân đóng góp ở các khu dân cư ; việc thu kinh phí của Nhà trường liên quan đến phụ huynh học sinh..., thành lập hàng chục Ban  giám sát đầu tư cộng đồng, giám sát chặt chẽ các công trình xây dựng trên địa bàn phường, qua giám sát đã phát hiện nhiều thiếu sót  kịp thời góp ý,chỉnh sửa, bổ sung góp phần nâng cao chất lượng công trình. Ngoài ra, Mặt trận và các đoàn thể của phường tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân hưởng ứng chủ trương về triển khai các dự án, công trình, công tác bồi thường thiệt hại, bố trí tái định cư. Đặc biệt, nhiều hộ đã chặt đốn cây cối, tháo dỡ hàng rào, vật kiến trúc, hiến đất xây dựng hơn 2 km  đường bê tông và đổ vật liệu cứng nhiều kiệt hẽm góp phần tạo cảnh quang đường phố sạch đẹp. Phối hợp với công an phường đẩy mạnh phong trào " Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc", tổ chức hàng trăm đợt phát động, tuyên truyền, thông báo tình hình tội phạm, hướng dẫn cách ngăn chặn phòng ngừa đến tận hộ dân để Nhân dân nắm bắt, nâng cao tinh thần cảnh giác, tố giác và tham gia tấn công trấn áp tội phạm, cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị ; duy trì và thành lập các mô hình về ANT,  nhờ đó mà tình hình ANCT, TT ATXH  tại địa phương luôn đảm bảo. Công tác giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội được Mặt trận và các tổ chức thành viên xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Thông qua các chương trình vay vốn tín chấp của các đoàn thể với số tiền trên 12 tỉ đồng nhằm giúp cho hàng trăm lượt hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn trên địa bàn phường có điều kiện để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững. 5 năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường  đã huy động các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, nhân dân trong và ngoài địa phương ủng hộ trên 700 triệu đồng quỹ vì người nghèo. Từ nguồn quỹ này, đã tập trung đầu tư xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, sửa chữa nhà ở, tặng sinh kế, nhận đỡ đầu, trợ cấp khó khăn, hỗ trợ chữa bệnh, hỗ trợ đi học ... cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn. Nhờ đó mà trong 5 năm qua đã giảm được 10 hộ nghèo, đến nay chỉ còn 5 hộ nghèo diện BTXH chiếm tỉ lệ 0,36%. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ chăm sóc gia đình TBLS, gia đình có công cách mạng, xây dựng nhà tình nghĩa, vận động xây dựng qũy đền ơn đáp nghĩa ... đã trở thành phong trào rộng lớn của Mặt trận, các tổ chức thành viên và trong các tầng lớp Nhân dân toàn phường.

              Có thể nói, qua 5 năm đồng hành cùng với Đảng bộ, Mặt trận phường Cửa Đại đã có nhiều sáng tạo, thực chất, hiệu quả  trong hoạt động phong trào, các cuộc vận động. Bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường để tổ chức triển khai,  tuyên truyền, vận động  Nhân dân tích cực hưởng ứng, kịp thời nắm bắt dư luận xã hội, tư tưởng, đời sống Nhân dân, làm tốt vai trò cầu nối  giữa Nhân dân với Đảng, với Chính quyền tạo nên sức mạnh tổng hợp để Đảng bộ phường Cửa Đại hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2015-2020.  

 

Trần Ngọc Thanh - CT. UBMTTQVN phường

Lượt xem:  29 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 3 1 2 3
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Website các phòng ban - xã phường