Thông tin nhà đất
uct
du lịch, tour du lich
Portal Hội An > Thông tin nhà đất
Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất tại Thàn phố Hội An
(29/03/2017)
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất ở đô thị (giao đất với thoài hạn sử dụng lâu dài) gồm 03 lô dất ở khối Trường Lệ, phường Cẩm Châu, Khối Hòa Yên, phường Thanh Hà;

BBT

Lượt xem:  0 Bản in Quay lại


Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất 21/09/2016

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam thông báo bán đấu giá tài sản như sau: Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất ở gồm 05 lô đất tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Cụ thể như sau:

Bán đấu giá Quyền sử dụng đất ở 11 lô đất tại Thành phố Hội An 27/10/2015

Công ty CP Tư vấn và Đấu giá Quảng Nam phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Hội An thông báo bán đấu giá tài sản như sau:

bán đấu giá quyền sử dụng đất thửa đất số 37/1 thuộc khối Tân Mỹ,phường Cẩm An, thành phố Hội An 12/03/2015

Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Hội An phối hợp với Công ty cổ phần tư vấn tài chính và giá cả Quảng Nam thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất ở (giao đất lâu dài) thửa đất số 37/1 thuộc khối Tân Mỹ, phường Cẩm An, thành phố Hội An, cụ thể như sau:

Thông báo mời đấu giá 28/01/2015

Thông báo đấu giá tài sản thanh lý hệ thống đài nước tại trường PTTH chuyên Lê Thánh Tông, phường Thanh Hà, thành phố Hội An

Thông báo: Bán đấu giá quyền sử dụng đất xen cư tại xã Cẩm Thanh 28/01/2015

Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Hội An phối hợp với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Nam thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất ở (giao đất lâu dài) các lô đất xen cư tại xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, cụ thể như sau:

Văn bản mới

tra cuu van ban
banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Liên kết hữu ích