Ủy ban nhân dân
uct
du lịch, tour du lich
Hoạt động > Ủy ban nhân dân
Cẩm Thanh qua 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2023
(01/11/2023)
Giai đoạn 03 năm (2021-2023) là thời gian xã Cẩm Thanh bước vào triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo bộ tiêu chí mới giai đoạn 2022-2025 do UBND tỉnh Quảng Nam ban hành.

Đến nay xã Cẩm Thanh đã hoàn thành đảm bảo 19/19 tiêu chí xã Nông thôn mới, đối với  Bộ tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao xã đã đạt 16/19 tiêu chí. 03 tiêu chí chưa đạt chuẩn đó là tiêu chí số1 về “Quy hoạch”, tiêu chí 14 về “Y tế”, tiêu chí 19; “Quốc phòng và an ninh”.  Về thực hiện bộ tiêu chí xây dựng thôn NTM kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025 xã hiện có 3 thôn đã được công nhận đạt chuẩn “Thôn NTM kiểu mẫu” giai đoạn 2015-2020 đó là  thôn Thanh Tam, Thanh Nhì, Thanh Đông. Thôn  Thanh Nhứt, Võng Nhi phấn đấu hoàn thành công nhận vào cuối năm 2023. Đối với thôn Vạn Lăng  đến cuối năm nay sẽ xây dựng phương án trình UBND thành phố phê duyệt phấn đấu hoàn thành công nhận vào năm 2024.

Diện mạo làng quê Cẩm Thanh hôm nay

Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2022 – 2025 đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thay đổi diện mạo khu vực nông thôn, điển hình là HTX sản xuất rau hữu & du lịch thôn Thanh Đông đã mở rộng quy mô sản xuất và đối tượng kinh doanh với dự án “Liên kết tổ chức sản xuất, thu hoạch gắn với tiêu thụ lúa sạch theo quy trình canh tác hữu cơ tại cánh Đồng Mẫu, thôn Thanh Đông” bước đầu đã mang lại hiệu quả, hiện nay HTX đang xúc tiến đưa sản phẩm đến người tiêu dùng đặc biệt với khách hàng tiềm năng nhằm quảng bá thương hiệu và cũng để nhân rộng mô hình này.

Sản xuất lúa hữu cơ tại Cẩm Thanh

Du khách trải nghiệm tại vườn rau hữu cơ Thanh Đông

Trên lĩnh vực khoa học công nghệ địa phương hiện có 3 sản phẩm OCOP được đánh giá đạt hạng 3 sao gồm: Trà hoa đậu biếc, Nước nha đam đậu biếc của “HTX Bền Vững” thôn Thanh Nhứt và Bơ đậu phụng Công ty “Bếp Gấu Trúc” của hộ kinh doanh thôn Võng Nhi, nước mắm Tư tài thôn Thanh Tam

Cảnh quan môi trường Nông thôn mới cũng đã đực cải thiện rõ nét, đã đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn xã, bố trí và sắp xếp lại nhà trung chuyển rác tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu gom, phân loại rác tại nguồn. Định kỳ hằng tháng, duy trì việc dọn vệ sinh môi trường. Các hội, đoàn thể, ban dân dân các thôn thường vận động hội viên, tổ dân cư dọn dẹp, phát quang đối với các tuyến đường trên địa bàn quản lý.  Ngoài ra, kết hợp việc ra quân lập lại trật tự vỉa hè, lòng lề đường gắn với công tác vận động tuyên truyền để người dân nhận thức và chấp hành việc tháo dỡ các công trình vi phạm. Các tuyến đường được nâng cấp không còn ngập úng, đầu tư các tuyến điện thắp sáng trồng mới nhiều tuyến cây xanh đã tạo cảnh quang môi trường xanh – sạch - đẹp.

Đường quê Cẩm Thanh

Những thành tựu đạt được qua 3 năm triển khai xây dựng NTM cho thấy sự nổ lực của cả hệ thống chính trị và của cả cộng đồng cư dân trên địa bàn xã. Hàng năm Đảng ủy xã ban hành Nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ, xây dựng Chương trình hành động, UBND xã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai Chương trình NTM, trong đó chú trọng công tác duy trì đạt chuẩn xã Nông thôn mới, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để đạt chuẩn xã Nông thôn mới nâng cao, thôn Nông thôn mới kiểu mẫu. UBMTTQVN xã triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn xây dựng Nông thôn mới”, tăng cường công tác tuyên truyền, giám sát để đưa chủ trương, chính sách thực hiện Chương trình nông thôn mới đến từng địa bàn tổ dân cư,  hộ gia đình. Đề cao, phát huy vai trò làm chủ, sự hài lòng của người dân để người dân thật sự là chủ thể trong xây dựng Nông thôn mới. Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn Thanh nhiên xã huy động hội viên, đoàn viên ra quân dọn vệ sinh, trồng cây xanh bóng mát, trồng hoa tạo cảnh quang trên các tuyến đường.   Ban phát triển các thôn phối hợp cùng các hội, đoàn thể xã lồng ghép Chương trình NTM vào các buổi sinh hoạt, hội họp, văn nghệ, thể dục thể thao tại khu dân cư. Đã tiến hành vận động nhân dân ra quân trồng và chăm sóc đường hoa trên các tuyến đường thôn xóm.

Tuyến đường hoa do Hội LHPN xã chăm sóc

         Xây dựng nông thôn mới là một quá trình lâu dài, thường xuyên và liên tục,có điểm bắt đầu nhưng không có điểm kết thúc. Cẩm Thanh phát huy những kết quả đạt được để tiếp tục xây dựng Chương trình NTM toàn diện, bền vững, đi vào chiều sâu, nâng cao đời sống vật chất,tinh thần và môi trường sống của người dân nông thôn so với giai đoạn trước. Xây dựng NTM phải gắn với công nghiệp hóa nông nghiệp, đô thị hóa nông thôn; gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong nông nghiệp và phát triển nông thôn, hướng tới xây dựng nông thôn mới thông minh. Chú trọng cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp; đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng NTM theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp bền vững,  tăng thu nhập bình quân của nông dân. Xây dựng NTM phải chú trọng gìn giữ, bảo vệ môi trường, cải tạo cảnh quan nông thôn, các giá trị tốt đẹp về văn hóa, con người Việt Nam được bảo tồn và phát huy, người dân được tiếp cận chất lượng dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe tốt nhất, thúc đẩy bình đẳng giới, gìn giữ và vun đắp hệ giá trị gia đình Việt Nam; tăng cường xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quốc phòng, an ninh trật tự được giữ vững, nhất là an ninh trật tự xã hội nông thôn. Phát huy nền tảng, sức mạnh toàn dân, tinh thần đoàn kết và vai trò làm chủ của người dân trong xây dựng NTM theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”.

                                                                                                                                                                                                                            BBT

 

 

Lượt xem:  28 Bản in Quay lại


Thành phố Hội An triển khai thực hiện quy định về mức thu phí, lệ phí đối với đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến 17/08/2023

Ngày 09/8/2023, UBND Thành phố Hội An đã ban hành công văn số 2030/UBND về việc triển khai thực hiện quy định về mức thu phí, lệ phí đối với đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Ngày 9 và 10/8/2023, Uỷ ban nhân dân xã Cẩm Thanh triển khai thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2023 03/08/2023

Năm 2023, là năm thứ hai áp dụng giá đất tính thuế sử dụng đất Phi nông nghiệp (SDĐPNN) theo Quyết định số 24 ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam cho chu kỳ 5 năm 2022-2026. Để đảm bảo công tác quản lý bộ thuế năm 2023 và các năm tiếp theo, UBND xã Cẩm Thanh triển khai thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2023, chu kỳ 2022-2026 trên địa bàn xã Cẩm Thanh cụ thể như sau:

UBND xã Cẩm Thanh thông báo về việc đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp năm 2024. 15/05/2023

Thực hiện thông báo số 201/TB-UBND ngày 26/4/2023 của UBND thành phố Hội An về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất để được xem xét đưa vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thành phố Hội An.

UBND xã Cẩm Thanh tổ chức Hội nghị thông báo kết quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quý I và nhiệm vụ quý II/2023 27/04/2023

Chiều ngày 20/4/2023 UBND xã Cẩm Thanh tổ chức Hội nghị thông báo tình hình kinh tế xã hội quý I và đề ra các giải pháp để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong quý II năm 2023.

Xã Cẩm Thanh tổ chức lễ ra mắt mô hình “Điểm chữa cháy công cộng” trên địa bàn xã 12/04/2023

Chiều ngày 11/4 Ban chỉ đạo PCCC và CNCH xã Cẩm Thanh tổ chức lễ ra mắt mô hình “Điểm chữa cháy công cộng” trên địa bàn xã. Đến dự có lãnh đạo và đại diện các đội nghiệp vụ Công an Thành phố Hội An, Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Thanh Nguyễn Hùng Linh, đồng chí Trần Chiến - Chủ tịch UBND xã - Trưởng Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH xã; các Ban ngành đoàn thể, các Đội PCCC dân phòng các thôn.

CẨM THANH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY QUỐC TẾ HẠNH PHÚC 20/3 11/04/2023

Nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng về ý nghĩa của Ngày Quốc tế Hạnh phúc, thúc đẩy sự quan tâm của gia đình, cộng đồng và xã hội trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc; chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau. Đồng thời tiếp tục thực hiện đề án 938 về Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027”.

UBND xã Cẩm Thanh tổ chức Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và giải Việt dã năm 2023 03/04/2023

Hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Phong trào “Khoẻ để lập nghiệp và giữ nước”, góp phần nâng cao sức khoẻ để phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhân Kỷ niệm 77 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946-27/3/2023) đồng thời lập thành tích chào mừng kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng Hội An nay (28/3/1975- 28/3/2023) Sáng ngày 25/3/2023, UBND xã Cẩm Thanh tổ chức Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và giải Việt dã năm 2023, với sự góp mặt của đông đảo đoàn viên thanh niên, các hội đoàn thể, LL dân quân, học sinh các trường, CLB TDTT và đông đảo người dân trên địa bàn xã.

UBND xã Cẩm Thanh tổ chức Lễ ra quân lập lại trật tự giao thông, kinh doanh, du lịch và vệ sinh môi trường 13/03/2023

Thực hiện Kế hoạch về việc ra quân lặp lại trật tự, mỹ quan đô thị trên toàn địa bàn TP Hội An. Sáng ngày 04/3/2023, UBND xã Cẩm Thanh đã tổ chức Lễ ra quân lập lại trật tự trên tất cả các lĩnh vực: kinh doanh buôn bán, cò mồi chèo kéo khách, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường…Tham dự có các đ/c lãnh đạo Đảng, Chính quyền, Mặt trận đoàn thể và đông đảo bà con Nhân dân trên địa bàn xã.

Cẩm Thanh tổ chức gặp mặt sinh viên đầu Xuân Quý Mão 01/02/2023

Trong không khí ấm áp của những ngày đầu Xuân Quý Mão - 2023, Đảng ủy- HĐND-UBND-UBMTTQVN xã Cẩm Thanh đã có buổi gặp mặt gần 120 sinh viên đang học tại các trường Đại học trên cả nước về quê ăn Tết.

Trang 1 trên tổng số 2 1 2
Xem theo ngày :

Văn bản mới

tra cuu van ban
banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Liên kết hữu ích