HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 61 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG
uct
du lịch, tour du lich
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 61 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (09/10/2019)
Sáng ngày 08/10/2019, tại hội trường UBND xã Cẩm Kim, Đảng ủy xã Cẩm Kim tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban bí thư Trung ương Đảng về đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp Nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020”.

Qua 10 thực hiện đến thời điểm ngày 30/7/2019, Hội Nông dân xã đang quản lý 6 Tổ vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố có 180 hộ tham gia, với dư nợ gần 4 tỷ đồng, Hội cũng đã kết nạp được trên 150 hội viên Nông dân mới; nâng tổng số hội viên đến tháng 6/2019 lên 875 hội viên; tổ chức tuyên truyền được 5 cuộc cho gần 600 lượt hội viên, nông dân về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực kinh tế tập thể; nhiều việc làm thiết thực được hội viên Nông dân tham gia thông qua phong trào Phong trào Nông dân thi đua xây dựng Nông thôn mới như: hiến hàng ngàn m2 đất và đóng góp kinh phí, ngày công để làm mới và sửa chữa đường giao thông, kênh mương nội đồng; hằng năm số lượng hộ nông dân dân đăng ký Gia đình văn hóa đều đạt 100% và có trên 98% hộ gia đình Nông dân đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Ông: Lê Trung Tấn thông qua báo cáo 10 năm thực hiện kết luận số 61 của BBT Trung ương

Dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi Hội nghị đ/c Phan Lơn – Thành ủy viên – Phó Ban Dân vận thành ủy đã ghi nhận vai trò đóng góp của Hội Nông dân xã trong 10 năm qua. Trong thời gian đến đ/c Phan Lơn yêu cầu Hội Nông dân xã cần phát huy hơn những những mặt đã đạt được và cần phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể liên quan để thực tốt các chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, tại địa phương nhằm xây dựng Cẩm Kim thành xã Nông thôn mới, phát triển năng động, bền vững và giàu bản sắc.

 

Hùng Anh

Lượt xem:  117 Bản in Quay lại

Tin đã đưa

Văn bản mới

banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Website các phòng ban - xã phường